Boodschappen over de nieuwe tijd

Lichtwerkers van de nieuwe tijd

Lichtzielen
Lichtzielen zijn zielen die niet van de aarde komen. Zij komen uit hogere dimensies en deze hogere dimensies vormen de lichtwereld. Waarom dit de lichtwereld heet heeft eigenlijk te maken met een vorm van dualiteit. De hogere dimensies vormen namelijk een lichtwereld ten opzichte van de derde dimensie die een stuk zwaarder is. In de derde dimensie heeft leven een veel vastere vorm en daardoor een zwaardere dichtheid. Hoe hoger in dimensie we komen hoe minder vast deze dichtheid wordt. Zo voelt de 5e dimensie aan als water omdat deze veel minder vast is en voelt de 7e dimensie aan als lucht, want deze heeft een nog veel mindere dichtheid. Zowel de 4e als de 6e dimensie zijn eigenlijk overgangsgebieden. Hier is net zo goed leven en ook bevinden zich hier planeten, maar deze dimensies staan vooral in dienst van transformatie. Zij vormen als het ware de brug tussen respectievelijk de 3e en 5e dimensie en de 5e en 7e dimensie. Doordat de 4e en de 6e dimensie zo gericht zijn op transformatie dragen de lichtzielen die afkomstig zijn van deze dimensies sterk transformerende kwaliteiten met zich mee. Veel van de lichtzielen die de afgelopen eeuwen op aarde waren zijn afkomstig uit de 4e dimensie. Deze zielen hebben enorm veel voorbereidend werk gedaan waarmee zij de weg vrij hebben gemaakt voor de 5e dimensie zielen om naar de aarde te komen. Deze lichtzielen zijn veelal de lichtwerkers van deze tijd omdat de aarde de transitie moet gaan maken naar de 5e dimensie. De lichtwerkers uit de 4e dimensie zijn nog steeds hard nodig, maar omdat zij al veel langer op aarde zijn missen zij vaak bepaalde kwaliteiten die de aarde nu heel hard nodig heeft.

Planetaire oorsprong
De lichtzielen die afkomstig zijn van de 5e dimensie hebben allemaal een planeet van oorsprong die zich in de 5e dimensie bevindt. Deze planeten, en dus ook hun bewoners, dragen kwaliteiten met zich mee die bij de 5e dimensie horen. De verzameling van deze kwaliteiten of kenmerken vormen samen een energie. Deze energie is hard nodig op aarde omdat de energie van de aarde en haar bewoners nodig moet gaan veranderen om te kunnen stijgen in frequentie zodat deze lichter kan gaan worden en uiteindelijk haar thuis kan gaan vinden in de 5e dimensie. 5e dimensie zielen zijn over het algemeen een stuk korter op aarde dan 4e dimensie zielen en daardoor is er nog veel minder aarde energie in hun systeem aanwezig. In verhouding dragen zij veel meer energie van hun planeet van oorsprong met zich mee. Om deze reden hebben zij een belangrijke taak op aarde om deze energie van hun thuisplaneet meer op aarde te gaan brengen. Dit zorgt wel voor wat grote uitdagingen bij deze zielen, want hun energie voegt lang niet altijd zo goed met de energie hier op aarde. Voor hen ligt een grote taak om hun energie meer in balans te gaan brengen zodat het leven op aarde voor hen aangenamer zal worden. Tegelijkertijd moeten zij er wel voor zorgen dat ze hun energie voldoende blijven behouden en niet te veel mee gaan in de aardse energie omdat zij anders hun taak niet kunnen uitvoeren.

De taak van nieuwetijdskinderen
De lichtzielen uit de 5e dimensie worden ook wel nieuwetijdskinderen genoemd omdat zij de nieuwe tijd (lees 5e dimensie) op aarde komen brengen. Deze zielen komen allemaal met een taak en die is sterk afhankelijk van hun thuisplaneet omdat iedere planeet in de 5e dimensie zijn eigen energie en dus eigen kwaliteiten heeft. Sommige van deze zielen komen van een planeet waar heel veel liefde is en hartsbewustzijn en zij komen veel zachtheid en gevoel op aarde brengen. Andere zielen komen van een planeet waar het intellect heel hoog ligt en waar er veel creatiever gedacht wordt dan op aarde, deze zielen komen die energie op aarde brengen. Er zijn ook zielen die een thuisplaneet hebben die enorme technische en innoverende kwaliteiten heeft, zij komen dit op aarde brengen. Voor de vastgeroeste systemen op aarde vormen deze zielen een grote uitdaging. Hun energie botst enorm met wat wij op aarde gewend zijn. Het is hier dat deze nieuwetijdskinderen labeltjes opgeplakt krijgen als ADHD, ADD, autisme of zelfs hoogsensitiviteit. In verreweg de meeste van deze diagnoses is er geen sprake van een stoornis of aandoening, maar is er sprake van een energie die nog in balans gebracht moet worden. Deze energie zal ook in balans gebracht worden, maar daarvoor is het eerst nodig dat zij de huidige systemen die zich verzetten tegen deze energie, gaan omvormen, en dat is het lichtwerk wat zij komen doen.

De oude systemen:
De belangrijkste oude en vastgeroeste systemen op aarde die nodig omgevormd moeten worden zijn:
• Scholen
• Gezondheidszorg
• Psychiatrische zorg
• Welzijn
• Milieu
• Voedselindustrie
• De kerk
• Overheidsinstellingen als bijvoorbeeld: het UWV, de belastingdienst en ook onze regering

Deze systemen zijn verreweg de belangrijkste reden waarom we nog zo gevangen zitten in een lage frequentie en het is hier waar heel veel werk gedaan kan worden om de aarde naar een hogere dimensie te brengen. Ieder nieuwetijdskind zal met een specifieke taak naar de aarde komen om de transitie naar de 5e dimensie te bespoedigen en in de meeste van die gevallen is die taak gericht op het doen omvormen van één van deze oude machtsstructuren. Dit is waar zij hun lichtwerk doen omdat ze de aarde zo helpen licht te schijnen op dat wat nu nog veel zware energieën bevat.

Atlantis op aarde

Zoals de meesten die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit wel weten bevindt de aarde zich in de 3e dimensie en is het bedoeling dat deze de shift gaat maken naar de 5e dimensie. Alle planeten in het universum proberen de aarde daarbij te helpen. Eén van de belangrijkste hulpbronnen hierbij is de zon. De zon bevindt zich net als alle andere planeten in het universum in een bepaalde dimensie en wel in de allerhoogste dimensie die het universum kent, namelijk de 11e dimensie. Om deze reden bestaat de zon alleen maar uit pure lichtenergie. De bewoners van de zon zijn dan ook de wezens die wij engelen noemen, mensen bewonen de aarde en engelen de zon. Niet voor niks zien wij vaak op een zonnige dag zich engelenfiguren vormen in de lucht.

Ik heb onlangs al een keer kort een stukje geschreven over de kracht van de zon en zijn rol bij het stijgen van de frequentie van de aarde. Wat ik toen al vertelde is dat het de bedoeling is dat de aarde verder opwarmt omdat die op deze manier in frequentie zal stijgen. Op die manier zal de aarde ook verder onder water komen te staan en dat heeft een zeer belangrijke functie. Water is namelijk veel hoger in frequentie dan aarde is. Op aarde maken wij ons veel zorgen over de manier waarop de aarde aan het opwarmen is en dit is geheel terecht. De aarde zal vanzelf in frequentie gaan stijgen door het werk wat de zon doet, de bedoeling is echter dat dit veel langer zal duren dan het tempo waarin het nu gaat en ook dat de zon hierbij een stuk minder schade aan zal richten.

De bewoners van de zon zijn druk bezig alles in goede banen te leiden zodat de zon de meest optimale positie ten opzichte van de aarde kan gaan innemen. Dit proces duurt duizenden jaren en aan het einde daarvan zal een groot deel van de aarde ondergelopen zijn met water. Het tijdperk wat dan aan zal breken noemen we Atlantis en het is de verwerkelijking van de 5e dimensie op aarde. Hier zijn in het verleden al vele voorspellingen over gedaan alleen zijn deze door de overlevering sterk vervormd.

Een andere misvatting die we aan de overlevering te danken hebben is dat we in transitie zijn naar, of ons bevinden in, het watermantijdperk. Ook dit is niet waar want het tijdperk waar we ons werkelijk in bevinden is het tijdperk van de ram. De aarde staat de afgelopen millennia sterk onder invloed van de planeet Mars. Dankzij deze planeet is de energie op aarde dominant mannelijk en worden wij als bewoners continue uitgedaagd deze energie in balans te brengen. Als bewoners van de aarde is het onze voornaamste taak om balans aan te brengen tussen onze veelal dominante mannelijke energie en onze veelal onderdrukte vrouwelijke energie. Pas wanneer dit gerealiseerd is bij het grootste gedeelte van de mensheid zal de aarde echt de transitie kunnen maken naar het vissentijdperk, het tijdperk van Atlantis.

Waarom veel mensen denken dat we in transitie zijn naar het watermantijdperk in plaats van het vissentijdperk heeft simpelweg te maken met een miscommunicatie. Vanwege de sterke connectie met water die met Atlantis gepaard gaat hebben de aankondigers van het nieuwe tijdperk veel gepraat in symbolen die nauw samen hangen met water. Je moet begrijpen dat veel van deze aankondigers in een tijd leefden waarin het geschreven woord nog niet aan zijn opmars was begonnen. Om die reden hebben zij ervoor gekozen de kracht van symboliek te gebruiken als ware een geheugensteun. Alhoewel vissen ook geassocieerd worden met water was de water associatie met het waterman teken toch sterker.

Zo kan door een simpele misvatting een tijdperk compleet verloren gaan. Dit is wat mensen die hun tijd ver vooruit waren hebben proberen duidelijk te maken toen zij spraken over de ondergang van Atlantis. Deze mensen stonden sterk in contact met hun gidsen en andere wezens uit hogere dimensies en zoals sommigen van jullie misschien weten die weleens boodschappen ontvangen vanuit andere dimensies, zijn deze vaak cryptisch en bevatten ze veel symboliek. En waar symboliek heel krachtig kan zijn laat het ook veel ruimte voor verkeerde interpretaties.

Dit is wat mensen als Jezus en vele anderen van het Christusbewustzijn ons duidelijk hebben proberen te maken. Het Christusbewustzijn beslaat een groot deel van de 5e dimensie en om die reden hebben zij de aankondiging van de 5e dimensie op aarde op zich genomen. Dit is dan ook wat er bedoeld wordt met de verspreiding van het Christusbewustzijn op aarde en dit is ook de reden waarom er in de bijbel terug te lezen valt dat Jezus zal terugkeren op aarde. Jezus zal ook terugkeren op aarde net als het Christusbewustzijn wanneer de aarde zich heeft samengevoegd met Atlantis, de benaming die de 5e dimensie draagt.

Nieuwetijdskinderen uit de 5e dimensie

Nieuwetijdskinderen zijn jongen zielen afkomstig vanuit een andere dimensie die naar de aarde zijn gekomen om deze te helpen transformeren naar een nieuwe tijd. Veel van de kinderen die nu op aarde zijn, zijn afkomstig uit de 5e dimensie. Deze dimensie wordt ook wel Atlantis genoemd. We denken weleens dat we allemaal afkomstig zijn uit deze dimensie maar dat is niet waar. Het is wel de bedoeling dat we allemaal naar deze dimensie toe gaan, omdat het de bedoeling is dat we Atlantis op aarde gaan brengen. Atlantis is geen verdronken stad maar een voorbode voor een nieuw tijdperk, namelijk het vissen tijdperk.

Lang geleden was er een man op aarde die ons heeft verteld over het vissen tijdperk, en deze man zijn naam was Jezus. Je zou Jezus kunnen zien als een nieuwetijdskind. Hij was één van de allereerste zielen op aarde afkomstig uit de 5e dimensie. Jezus was zich daar toen goed bewust van en heeft veel informatie doorgegeven over dit nieuwe tijdperk. Helaas is veel van deze informatie verkeerd overgeleverd. Wat Jezus ons heeft proberen te vertellen is dat we in een transformatieperiode zitten waarin we aangestuurd gaan worden door een andere planeet. De planeet Saturnus is nu dominant waardoor er heel veel transformatie gaande is. De planeet die in ons nu eeuwenlang heeft aangestuurd is de planeet mars. Deze planeet heeft een sterke mannelijke energie en wordt ook wel geassocieerd met oorlog en geweld. Dit is echter geen associatie die we mogen maken omdat het de mens is die hier verantwoordelijk voor is.

Door de dominante mannelijke energie die we dankzij Mars op aarde ervaren is de aarde uit balans geraakt. Waar er een balans zou moeten zijn tussen mannelijke en vrouwelijke energie is dat op aarde momenteel ver te zoeken. Wanneer we over gaan naar het vissen tijdperk zal de vrouwelijke energie weer meer gaan terugkeren op aarde. Dit tijdperk zal nog lang op zich laten wachten maar is wel in vele van ons gaande. Waar wij nu namelijk als mens op aarde mee bezig zijn is onze mannelijke en vrouwelijke energie weer in balans te brengen. Dit gaat gepaard met de nodige pijn en excessen omdat het te veel aan mannelijke energie zich wil doen laten gelden. Dit is wat we nu terug zien in de vele oorlogen die worden uitgevochten op aarde. Dit is onnodig lijden omdat we het conflict verplaatsen naar buiten onszelf. Pas wanneer we naar onszelf gaan kijken en onze eigen mannelijke en vrouwelijke energie in balans gaan brengen zal er vrede op aarde kunnen komen.

Atlantis, een nieuw tijdperk

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is Atlantis geen verdronken stad. Het is geen land dat lang geleden bestaan heeft wat ten onder is gegaan. Atlantis is een voorbode voor de toekomst, van een tijdperk wat nog op aarde moet komen. En dit tijdperk is het vissentijdperk. Lang geleden waren er mensen op aarde die dit tijdperk hebben aangekondigd. Door de beperkte communicatiemiddelen van die tijd is veel van de boodschap die zij hebben verkondigd verkeerd overgeleverd. Eén van deze mensen was Jezus Christus.

Jezus wordt veelal geassocieerd met het vissenteken. Gedacht werd dat zijn sterrenbeeld vissen was en er zijn veel afbeeldingen van vissen te vinden die geassocieerd worden met Jezus. Er wordt gezegd dat Jezus een visser was en de vissersring is een relikwie die wordt gedragen door de man die beweert de plaatsvervanger van Jezus op aarde te zijn. Daarnaast is Jezus in verband gebracht met lopen over water. Dit zijn stuk voor stuk symbolen die Jezus heeft gebruikt om het vissen tijdperk aan te kondigen. Hij heeft gekozen voor symboliek vanwege de kracht die symbolen bevatten. Beelden blijven hangen bij mensen en in een tijd waarin het geschreven woord nog niet bestond moesten mensen de verhalen van Jezus onthouden zodat deze later konden worden opgeschreven. Dit verhaal is uiteindelijk de bijbel geworden en deze staat bol van verwijzingen naar het nieuwe tijdperk.

Doordat de mensen die de bijbel hebben geschreven Jezus nooit zelf hebben gekend hebben ze zijn energie en boodschap niet goed kunnen vangen. Jezus zijn boodschap ging niet alleen over onvoorwaardelijk liefde en vergeving maar ook over creativiteit en passie. Deze boodschap is niet tot mensen doorgedrongen door het beeld wat van Jezus werd neergezet. In werkelijkheid was Jezus een bevlogen man die vurig en gepassioneerd zijn woord verspreidde. Door het tijdsbeeld wat toen heerste werd er gedacht dat Jezus een soort Messias was die de aarde kwam redden, maar wat hij eigenlijk kwam doen was een nieuw tijdperk op aarde aankondigen.

Het vissentijdperk heeft veel te maken met de energie van de man die Jezus was. Het tijdperk zal kenmerken bevatten die je niet alleen terug vindt in Jezus maar ook in de kwaliteiten die horen bij het sterrenbeeld vissen. De gevoeligheid, het grote empathische vermogen en de creativiteit van dit sterrenbeeld zijn allemaal dingen die we terug gaan zien wanneer Atlantis op aarde komt. Helaas zullen we nog een lange tijd moeten wachten voordat dit zo ver is. Momenteel zitten we in een transformatieperiode waarbij we toewerken naar meer harmonie in onszelf. In plaats van dit te zien als de strijdlustige periode waarin we nu verkeren nodigt het Christusbewustzijn ons uit om deze periode aan te grijpen om het werk aan onszelf te doen wat nodig is voordat we uiteindelijk over kunnen gaan naar een periode op aarde waarin er meer vrede zal heersen. Deze periode zal pas aanbreken wanneer het overgrote deel van de mensen op aarde deze balans in zichzelf weer heeft hersteld.