Gedichten

To Gaia

I see your beauty and I see your strength.
I see the wild woman that is your soul.
I see your depths reflected in the oceans which inhabit this earth, 
And your power in the animals that guard your land.
They are your children.
I see your rage in the natural disasters due to mankind showing you no respect.
They are your childeren.
I see your pain as you watch your forests being chopped from their grounds.
They are your childeren.

I see your beauty and I see your strength.
I see the wild woman that is your soul.
I am not your child, I am a child of the stars.
I do not yet call earth my home.
I hope someday I will,
And that your beauty and strength may shine through me.
That I will become some of the wild woman you are.
And that your home will be safe with me as I am safe with you.

Verlangen

Verlangen, zonder jou is er geen leven
Alleen met jou kan ik liefde geven.
Verlangen, brandend of heel zacht
Maar in alles zoveel pracht.
De zuiverste schoonheid van het heelal
Alles ontstaan vanuit de oerknal.
Zonder verlangen is er geen leven
Want het is jij die ons leven heeft gegeven.
Het verlangen om te zijn
Voelen we terug in onze pijn.
Het is daar waar leven ons ontmoet
Zolang de ander niet de deur dicht doet.
In de verbinding met elkaar
Is er geen verlangen maar..
Alleen een eindeloos bestaan
To be humble is to leave room for God. For life to enter and flow through.
To be graceful in the sight of something greater than what our minds can comprehend and our vision can preceive.To be humble is your doorway to God. It is an openness which leaves room for only magic. Not by our own creation but by The Creator of all, God in its most natural form.

To be humble is to be a wide open space. Nothing but a vessel, a canvas for life to paint its picture, more glorious than our minds could ever imagine.
To be humble is to admit defeat. That that which we think we are could never be as glorious as the act of God. Humility is nothing more than the absence of anything that stands in our way of divine life taking form.

 

Sprookjes

Sprookjes zijn niet om in te leven
het zijn de legendes van andere planeten.
Ze vertellen ons hun boodschappen
over een leven lang geleden.
Zij laten ons geloven in de magie van het leven
omdat we hier op aarde onze wonderen zijn vergeten.
In de derde dimensie zijn wij afgesloten van het leven
die in sprookjes nog zo nauw met elkaar zijn verweven.
Achter de gordijnen van illusie
is een andere wereld te beleven.
Waar de reuzen en kabouters
ons hun magie niet laten vergeten.
Met de feeën en de meerminnen
betoveren zij het leven.
Waarover we hier op aarde
in boeken moeten lezen.
Sprookjes zijn niet om in te leven
maar om je wereld te verbreden.
Zij vertellen ons verhalen vol van magie en van leven.
 

Gazing at the sun
contemplating life.
Thinking about the future
and the world I have left behind.
No prayers of salvation
but a knowing all is right.
Though filled with anticipation
and curiosity of mind.
Wishing I clould watch the sunrise
of my tomorrow’s life.

De vrouw staat voor de inademing van al het leven, waar de man de uitademing vertegenwoordigd. Samen vormen zij de hartslag van het leven.
De vrouw wil omsluiten en de man wil uitbreken.
De vrouw is het donker, de maan en de nacht; de man het licht, de dag en de zon. Beiden kunnen niet bestaan zonder elkaar.
De vrouw is gehuld in duister, zij is mystiek en brengt ons intimiteit. De man staat krachtig in zijn licht, hij heeft een sterk ego omdat hij zijn licht naar buiten toe laat stralen en rijk is aan controle.
De vrouw is het water; zacht en golvend, wispelturig en doordringbaar. De man is vuur; oplaaiend en brandend, vol van passie en rijk aan leven.
De samensmelting van de man en de vrouw creëert nieuw leven zoals het ons universum gecreëerd heeft.

Elk nieuw leven ontstaat door de invloed van mannelijke en vrouwelijke energie, op elk niveau van het bestaan. Daar waar de samensmelting plaatsvindt ontspringt er nieuw leven.
Het vrouwelijke mag ruimte creëren waarbinnen het mannelijke kan manifesteren. Zij biedt de zachte voedende bedding waarin de man zijn zaad kan laten ontkiemen. Zij mag voeden en koesteren zodat het leven kan groeien en groeien.

De man is het leven en de vrouw dat wat het leven definieert. Zonder donker geen licht en zonder ruimte geen bestaan.
De man doet, handelt en manifesteert. De vrouw laat, opent en creëert.
De vrouw geeft vorm, verfraait en laat het leven bloeien. Zij is de kunstenares die het leven schoonheid brengt.
De man is het leven, hij is het licht en breidt zich steeds verder uit vanuit zijn wil, vanuit zijn kracht.

De man is het eeuwig groeiende bewustzijn, het intellect, het oneindige licht.
De vrouw de liefde met oneindig eerbied en aanbidding voor het licht en al het leven.

Levend zijn deze energieën in ons allemaal. Allen kennen wij in en uitademing, en allen kennen wij licht en donker.
Allen kennen wij eerbied en ontzag voor het leven, en allen zijn wij het leven…
Nederig en groots