Readings

Bij de readings die ik doe maak ik bijna altijd gebruik van (orakel)kaarten. Deze worden niet willekeurig getrokken, maar altijd op zicht en met een zuivere intuïtie afstemming. Ik ben ook synchroniciteitslezer en de afbeeldingen van de kaarten leiden mij vaak dieper naar inzichten en antwoorden.
Een reading is altijd een momentopname en nooit het volledige verhaal. Ik streef ernaar om zuivere inzichten te geven die verhelderend en dienend zijn voor waar iemand nu staat in zijn leven.
Per reading behandel ik één vraag of thema. Je mag altijd contact opnemen voor advies of bespreking van de mogelijkheden.
Prijs €50,-

Ook is er nog de mogelijkheid om via een bloemschildering of anderszins persoonlijk afgestemd schilderwerk een reading te ontvangen. Deze reading is volledig open. De schilderingen worden gechanneld en daarbij komt informatie door. Vaak over kwaliteiten van de ziel, de essentie, het levenspad of de missie voor dit leven.
Tijdens het schilderen is er verbinding met jouw energie en vindt er heling en andere energie-overdracht plaats waarbij er meer licht in je systeem wordt verankerd.
(Prijs in overleg)

Alle readings vinden plaats op afstand en ontvang je verwerkt in een verslag via de mail. Momenteel is dat ongeveer met twee weken na aanvraag.
Mijn oog ligt altijd op de kwaliteit van een reading i.p.v. de kwantiteit. Hierdoor kan het zijn dat de boodschap die graag door wil komen de ene keer met relatief weinig woorden al is over gedragen en dat er een andere keer meer informatie doorkomt. Graag vraag ik hiervoor begrip.

Alle readings en verslagen worden met veel zorg en aandacht gemaakt. Graag vraag ik begrip wanneer het soms iets langer kan duren dan vermeld voordat je deze ontvangt.