Hart-activatie

Een hartactivatie heeft als voornaamste doel een dieper openen van het hart en een betere afstemming op deze. Het hart is de plek waar we weer verbinden met (zelf)liefde, heling en balans.
Ik zie het hart als een schat waar ook nog veel aan onontdekte vermogens liggen. Ons volledige potentieel ligt besloten in ons hart. Hoe meer we het hart openen des te meer van dat potentieel er door ons heen kan werken.
Het hart is tevens ook ons kompas en de zuiverste navigatie waarover we kunnen beschikken.

Een hartactivatie is geen healing maar een ontwakende en activerende sessie waarbij meer van het licht van je potentieel aangesproken wordt en afstemming op je innerlijke leiding wordt versterkt. Je wordt weer meer terug gebracht naar het ritme van je eigen hart zodat het leven natuurlijker kan gaan stromen.

Tijdens de sessie is er veelal aandacht voor:

  • Een betere afstemming op de eigen frequentie, hartslag en ademhaling om te helpen te centreren in het hart en te verbinden met de ware natuur.
  • Opening van het potentieel. Niet zelden liggen er in onszelf kwaliteiten en gaven besloten waar we nog niet bij kunnen. Van deze hebben we nog geen weet of om een andere reden kunnen we er nog geen gebruik van maken.
  • Verbetering van de afstemming op de eigen innerlijke leiding en de innerlijke communicatie. Net als we in ons hoofd hele gesprekken kunnen voeren of op z’n minst veel aan gedachten ervaren, zo kent het hart ook z’n eigen communicatievorm. Voor sommige mensen is het weggelegd om woordelijk met het hart te kunnen communiceren en zo ook leiding te ontvangen. Voor anderen kan de communicatie meer op een andere manier werken, waardoor je andere signalen en boodschappen ontvangt. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevoel of beeld.)
  • Het versterken van de eigen hartsintuïtie. Deze lijkt op de innerlijke leiding en communicatie van het hart, maar strekt zich net iets verder uit. Intuïtie is altijd zuiver en van een hoge fijngevoeligheid. Hoewel je innerlijke inleiding je altijd naar je eigen waarheid toe zal leiden, leidt intuïtie je naar de zuivere vorm van je waarheid. Het verschil is dat je zuivere waarheid niet meer gehinderd wordt door ego of pijn invloeden. Als het om onze waarheid gaat kunnen deze vaak nog wel een rol spelen. Wat ook helemaal niet erg is omdat deze daarmee ook naar heling en transformatie leiden. Een ander verschil is dat je hartsintuïtie ook kunt inzetten voor anderen, omdat intuïtie altijd verbonden is met de Bron en je zo ook bij zuivere informatie van anderen kan. (Intuïtie kent altijd een fundament van ethiek en respect. Misbruik hiervan is daarom niet mogelijk. Wanneer dit wel gebeurt is er geen sprake meer van intuïtie.)

De sessie vindt plaats op afstand. Hiervoor wordt een afspraak ingepland zodat op de afgesproken tijd een uur à anderhalf rust gehouden kan worden. Dit zodat de gehele activatie zo optimaal mogelijk kan verlopen. Van de sessie maak ik een verslag en een afgestemde schildering (op A5 formaat schilderspapier). Hiermee zal ik proberen de energie en kwaliteiten van je hart en de activatie zo goed mogelijk over te brengen. Deze ontvang je over het algemeen genomen binnen een aantal weken na de afspraak in z’n geheel per post.

Kosten: €95,-

Alle readings en verslagen worden met veel zorg en aandacht gemaakt. Graag vraag ik begrip wanneer het soms iets langer kan duren dan vermeld voordat je deze ontvangt.