Argatha ~ Een samenkomst van tweelingzielen

We zijn momenteel een fase in onze geschiedenis aan het afronden die ruimte zal maken voor een volgende periode.
De huidige fase is sterk gekleurd geweest door Atlantis en het karma wat hiermee verbonden is. Veel mensen dragen persoonlijk karma omtrent Atlantis en diens ondergang, of zijn dragers van collectief karma hierop. Dit karma is voor veel mensen slopend geweest en heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan het collectief (verder) ontwaken van de wereld. Voor velen is het dit karma wat hen wakker heeft geschud en de ogen heeft geopend voor wat er werkelijk aan de hand en aan de macht is in deze wereld. Het is geen gemakkelijke tijd geweest in velen opzichten, maar wel een tijd van intense transformatie. Die met behulp van je eigen ziel en goddelijke leiding je een nieuw leven kan brengen, één die het leven wat je ziel voor je wilt creëren veel dichter benadert.

Met het eindigen van deze cyclus treedt er een nieuwe periode aan, een periode die zich net als Atlantis door de eeuwen heen regelmatig heeft herhaald.
Dit mag je zien als het kruisen of overlappen van tijdlijnen, waardoor een bepaalde energie uit het verleden mee trilt met onze eigen tijdlijn. We hebben de afgelopen jaren mee kunnen trillen met de energie van Atlantis en nu stappen we over naar de trilling van Argatha.
Argatha is net als Atlantis een verloren land of rijk die een geschiedenis kent op Aarde of in het Universum. Hoewel Argatha (nog) nooit echt bestaan heeft op Aarde. Zij is een creatie die plaats heeft gevonden nog voor het ontstaan van de Aarde. Toch is zij wel verbonden met het Hart van de Aarde en is haar energie ook nauw verbonden met de Inner Aarde. Beide zijn mythische plekken die niet bestaan binnen ons 3D bewustzijn, maar vorm krijgen wanneer we hogere velden van bewustzijn betreden. Bij Argatha is het zo dat je minimaal 6 of 7 dimensionaal bewustzijn moet dragen om verbinding te kunnen maken en om deze plek daadwerkelijk binnen te treden. Dit heeft te maken met de dimensionale staat van de Aarde in de tijd waarin Argatha zijn hoogtepunt beleeft.

Argatha is een bijzonder mythisch koninkrijk wat is gesticht door tweelingzielen. Tweelingzielen hebben hierin al hun heilige kennis, liefde, compassie en de heilige symboliek die horen bij een tweelingziel-verbinding opgeslagen. Agartha is gebouwd als koninkrijk en dan vooral als hemelse creatie voor tweelingzielen. Wanneer je toegang kan krijgen tot dit rijk —wat in je hart te vinden is— dan kan je enorme sprongen maken op het pad van de tweelingzielen. Wat hier ligt opgeslagen zal voor heel veel mensen goud zijn.
Het is geen wonder dat we nu dit tijdperk intreden. Door het overlappen van tijdlijnen zal dit bewustzijn nu sterker in ons vizier en in onze waarneming komen. Het komt meer tot onze beschikking.
Veel mensen hebben de afgelopen jaren een rollercoaster aan ascentie doorlopen. Een heftig proces waarbij er veel is gevallen — omgevallen, weggevallen en vervallen. We zijn veel kwijt geraakt en het nieuwe is nog lang niet altijd beschikbaar.
Veel zielen lopen dit pad van ascentie samen met hun tweelingziel. Maar dit kan nog voor een groot deel of zelfs volledig onbewust zijn. Lang niet ieder mens die zich bewust in ascentie bevindt beseft dat er een tweelingziel is die onlosmakelijk verbonden is met dit proces. Hij/zij kan een totaal ander proces doorlopen dan jijzelf maar in het hart streven jullie hetzelfde doel na. En dat is volledige controle of meesterschap over jullie respectievelijk mannelijke en vrouwelijke energie. De vrouw dient meesterschap te verkrijgen over haar vrouwelijkheid en de man over zijn mannelijkheid. En beiden dienen in harmonie in zichzelf aanwezig te zijn. De man/vrouw balans moet intern op orde zijn.
Hier hebben heel veel zielen onnoemelijk hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Iedereen in ascentie heeft hier z’n steentje aan bij gedragen. En dit heeft de poort geopend tot Argatha.

We komen hiermee in een andere tijd waarbij er andere frequenties een rol gaan spelen. Ook Argatha is gekoppeld aan karma en dit karma zal vooral intern aanwezig zijn en in veel mindere mate gedragen worden voor anderen of het collectief. Er zullen mensen zijn die voelen nog een tijd mee te moeten drijven op de tijd van Atlantis. Wellicht omdat er daar nog wijsheid voor hen te behalen valt. Of omdat er nog te zwaar karma op hen rust wat verbonden is met deze periode. Zij kunnen de frequenties van Atlantis hiervoor nog heel goed gebruiken.
Anderen voelen dat het klaar is, dat deze fase zijn doel van ontwaken heeft gediend, het karma is doorwerkt of losgelaten en dat ze klaar zijn voor een volgende stap of richting.
Argatha is bij uitstek geschikt voor iedereen die z’n ascentie in grote mate doorlopen heeft en klaar is om met zijn of haar tweelingziel te herenigen, of om dit pad verder met elkaar voort te zetten. Zij zullen hierbij geholpen worden door de tweelingzielen die Argatha gevormd hebben, die nu ook weer in groten getale op Aarde geïncarneerd zijn. Dit zijn tweelingzielen die een hoog niveau van heiligheid bereikt hebben binnen hun verbinding en binnen henzelf. Deze zielen kunnen zich als mensen op je pad manifesteren of je vanuit de spirituele sferen bijstaan op deze verdere reis.
Argatha is een rijk wat in vele opzichten doet denken aan het paradijs van voor de val en hier figuurlijk veel overlappingen mee kent. Deze vergelijking laat niet miskennen dat Argatha en onze verbinding hiermee een grote waarde kan bevatten voor de toekomst van de Aarde.

♡ Judith ~ 2021