De pijnappelklier

 

De pijnappelklier is de poort tot de ziel. Wanneer deze geopend is dan is er ruimte voor de ziel om haar licht te kanaliseren. Bij een goede lichaamsbezieling gebeurt dit ook, maar via de pijnappelklier kan je ook in verbinding staan met hogere zielsdelen die je fysiek nog niet kan belichamen. De pijnappelklier geeft je toegang tot deze hogere zielsdelen en delen van je Hoger Zelf.

Daarmee is de pijnappelklier min of meer de parel van de sterrenzaad. Want het is de taak van een sterrenzaad om te verbinden met zijn of haar hogere en multidimensionale zielsdelen, zodat deze energieën op aarde gebracht kunnen worden.

Dit gebeurt door de energie in jezelf te integreren, maar ook door verbindingen te herstellen tussen andere sterrenzaden met een zelfde missie en wellicht uit een zelfde zielsfamilie. Dit herstel van verbindingen heeft als voordeel dat er op deze manier een golf in beweging wordt gezet. In plaats van alleen aan je eigen bewustzijnsverruiming te werken, werk je zo grootschaliger en kan de energie die jullie komen brengen een grotere imprint maken. Het doel is om meer sterrenzaden van dezelfde ster-families wakker te maken in het licht wat in jullie gezamenlijk huist. Zodat de wereld kennis kan maken met deze nieuwe trilling die jullie komen brengen.

Hier zit een grote intelligentie achter. Het is namelijk heel belangrijk voor de aarde dat deze nieuwe trillingen er gaan komen in grotere bewegingen, en niet slechts belichaamd door één. Veranderingen ontstaan pas wanneer wij gelijkgestemden om ons heen vinden die dezelfde frequentie dragen en de wil hebben om een indruk achter te laten met die frequentie.

Er zijn zoveel energieën op aarde vertroebeld geraakt. Woorden als liefde, zuiverheid en authenticiteit worden graag gebruikt, maar lang niet altijd vanuit een waarachtige verbinding met deze energieën. Er zijn veel sterrenzaden die de wereld weer gaan leren wat liefde echt is; wat zuiverheid, authenticiteit en wijsheid echt is… omdat zij het uitdragen vanuit hun wezensessentie en daarmee een voorbeeld zullen zijn van wat liefde werkelijk bezield.

Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om de verschuiving te maken van ego naar gods- of eenheidsbewustzijn. Dit is waar de pijnappelklier een belangrijke rol in speelt. Er is een vrij directe relatie tussen het ego (of de afwezigheid daarvan) en de werking van de pijnappelklier. Des te meer je kan leven in goede afstemming op je pijnappelklier, des te meer de functie van je ego naar de achtergrond kan en zal verdwijnen. Wanneer de ziel aan het roer staat, zal het ego die rol niet langer op zich hoeven te nemen.

✨ Judith