Heldere gaven

Heldervoelen

Er heerst heel veel onduidelijkheid over heldere gaven en daarom wil ik deze graag meer ophelderen. De meest bekende heldere gaven zijn: helderzien, helderhoren, helderweten en heldervoelen. Er zijn er nog meer als helderruiken en helderproeven maar die zijn veel minder belangrijk omdat je er lang niet zo goed informatie mee door kan krijgen.

Allereest wil ik graag duidelijk maken dat heldere gaven eigenlijk altijd over communicatie met de lichtwereld gaan. Er zijn nog vele andere gaven die ook van een spirituele aard zijn maar waarbij er niet gecommuniceerd wordt met de lichtwereld. Dit kunnen gaven zijn als telepathische communicatie, het lezen van blauwdrukken en communicatie met je hogere zelf (ook wel intuïtie genoemd).

De heldere gave waar waarschijnlijk de meeste verwarring over bestaat is heldervoelen. Deze gave wordt heel vaak verward met een hoog niveau van empathie of sensitiviteit. Men denkt vaak dat als ze andere mensen en hun gevoelens heel goed kunnen aanvoelen dat dat betekent dat ze heldervoelend zijn. Dit is echter een misverstand, want alhoewel dat ook een hele bijzondere gave kan zijn, is het geen heldere gave want er wordt namelijk niet gecommuniceerd met de lichtwereld.

Heldervoelen houdt in dat je lichtwezens waar kan nemen door ze te voelen. Wanneer je in staat bent om de aanwezigheid van lichtwezens te voelen zou je jezelf in principe al heldervoelend mogen noemen ook al is er dan eigenlijk nog geen sprake van communicatie. Wanneer je ook in staat bent tot daadwerkelijke communicatie via heldervoelen dan betekent dat eigenlijk dat je de energie van een lichtwezen zo goed kan voelen dat je hun communicatie waarneemt. Dit kunnen we ook met mensen en dan noemen we dat telepathische communicatie. Bij deze vorm van communicatie wordt er als het ware energie gelezen. Energie bevat frequenties en deze frequenties matchen met woorden. Wanneer je in staat bent om deze frequenties heel goed op te pikken dan kan je ze vertalen in woorden.

Communicatie via heldervoelen lijkt heel veel op helderhoren omdat je net als bij helderhoren de communicatie waarneemt buiten jezelf, je hoort het niet van binnenuit. Heldervoelen, wanneer je het goed beheerst, is misschien wel de meest duidelijke heldere gave die er is omdat hierbij de minste mate van verwarring kan ontstaan over of de communicatie van jezelf komt of van iets anders. Dit komt omdat je het én buiten jezelf hoort én omdat je de energie van het lichtwezen waar je mee communiceert kan voelen en dit bevestigd dat je met iets anders aan het communiceren bent. Je kan daardoor bijvoorbeeld merken dat het lichtwezen andere woorden gebruikt dan die jij veel gebruikt en een algeheel verschil in communicatiestijl merken. Bij helderhoren is dit een stuk lastiger omdat helderhoren, net zoals alle andere gaven, eerst door een filter gaat en hierdoor valt het specifieke woordgebruik en de communicatiestijl als het ware weg. Heldervoelen bevat eigenlijk het minste aan filter en dat komt omdat het niet gebonden is aan een chakra. Chakra’s zijn bij alle andere gaven van heel groot belang en de mate waarin je die gaven beheerst staat in direct verband met de ontwikkeling van je chakra’s. Alleen bij heldervoelen is dit dus niet zo, daarbij is je niveau van sensitiviteit – van heldere waarneming dus – heel belangrijk.

Helderhoren

Helderhoren is waarschijnlijk de meest veelzijdige heldere gave die je kan hebben omdat dit je in staat stelt met veruit de meeste lichtwezens te communiceren. Niet ieder lichtwezen kan heel dicht bij je in de buurt komen vanwege een verschil in frequentie en daardoor is communicatie via heldervoelen enigszins beperkt. Dit geldt ook voor helderweten en dat komt omdat helderweten via de ziel gaat en hierbij verschillen in frequentie ook een rol kunnen spelen. Bij helderhoren is je frequentie ook wel van belang maar wel in mindere mate. Helderzien, hoe mooi ook, stelt je niet in staat direct met lichtwezens te communiceren. Er kan wel communicatie plaatsvinden via helderzien maar dit is meer indirect.

Helderhoren wordt ook wel channelen genoemd alhoewel channelen ook kan bestaan uit andere vormen van spirituele communicatie. Helderhoren kent heel veel verschillende gradaties van ontwikkeling daarom is de gave ook niet altijd even betrouwbaar. Wanneer je oorchakra’s zich in principe ver genoeg hebben ontwikkeld om helder te kunnen horen betekent dat niet automatisch dat je de informatie ook zuiver binnen krijgt. Om de informatie ook daadwerkelijk zuiver binnen te kunnen krijgen is het nodig dat je oorchakra’s heel erg open staan en dat er zo min mogelijk ruis in aanwezig is. Wanneer je oorchakra’s geopend zijn kan je in principe helderhoren maar ze moeten enorm openstaan om heel zuiver informatie te kunnen doorkrijgen. Wanneer dit het geval is, is helderhoren de belangrijkste heldere gave die je kan hebben omdat het je in staat stelt om verreweg de meeste informatie te kunnen doorkrijgen. De keerzijde is dat wanneer je oorchakra’s niet zo ver geopend zijn het juist één van de meest onbetrouwbare gaven is.

Helderhoren is zo belangrijk omdat het vaak de enige gave is die toegang biedt tot de opgestegen meesters, de aartsengelen en andere hele hoge energieën. Dit zijn de lichtwezens waar we belangrijke informatie van door kunnen krijgen en die zuiver genoeg zijn om volledig op te kunnen vertrouwen. Wanneer je contact maakt met lichtwezens van een lagere frequentie kan je er niet altijd van uit gaan dat de informatie die ze doorgeven volledig zuiver is.

Helderweten

Helderweten is een hele mooie gave om te hebben maar wel één van de lastigste om echt mee te werken. Helderweten wordt vaak verward met intuïtie. Intuïtie kan binnenkomen als een plotseling zeker weten, ook al zit daar misschien geen logica aan vast. Dit zijn momenten waarop we informatie uit de bron verkrijgen en dat een plotseling inzicht geeft. Bij intuïtie denken we weleens dat het om ons gevoel gaat maar dat is allerminst waar, intuïtie is vele malen zuiverder dan gevoel en het berust altijd op waarheid. We hoeven onze intuïtie nooit te verbeteren we moeten ‘m alleen leren herkennen. Veel mensen of paragnosten die zeggen via hun helderweten te werken, werken eigenlijk met hun intuïtie.

Helderweten is zo’n mooie gave omdat het je toegang geeft tot je eigen ziel. Communicatie via helderweten gaat namelijk altijd via de ziel. Het gaat via het kruinchakra en daarom is de ontwikkeling daarvan zeer belangrijk bij deze gave. Helderweten zal je ook vooral waarnemen in je hoofd en dan eigenlijk als eigen gedachtes. Dit is meteen de reden waarom helderweten zo lastig is, omdat het namelijk heel moeilijk is om je eigen gedachtes te onderscheiden van de informatie die je ziel je doorgeeft. Om dit goed te kunnen is het van belang dat je kruinchakra zeer open staat of dat je een hoog niveau van sensitiviteit hebt waardoor je je eigen ziel goed kan voelen. Je moet je eigen ziel goed kunnen herkennen wil je er mee kunnen communiceren.

Wanneer je sensitief genoeg bent of je kruinchakra heel ver ontwikkeld is, is helderweten een hele fijne gave om mee te werken. Hij is namelijk veel minder inspannend dan de overige heldere gaven. Dit komt omdat je ziel in je eigen lichaam aanwezig is en het veel makkelijker is om je af te stemmen op je eigen ziel dan op een ander lichtwezen. Ik merk zelf dat wanneer ik overschakel op helderweten, omdat ik bijvoorbeeld heel erg moe ben en helderhoren of heldervoelen dan te inspannend voor me zijn, dat de informatiestroom dan veel soepeler gaat. Tegelijkertijd geef ik als het kan wel altijd de voorkeur aan helderhoren, vaak in combinatie met heldervoelen, omdat ik me dan meer verbonden voel met het lichtwezen waar ik mee communiceer.

Helderweten beperkt zich dus niet alleen tot communicatie met de ziel, maar via de ziel kan je met vele andere lichtwezens communiceren. Wat daarbij vaak wel van belang is, is dat je communiceert met lichtwezens die met jou verbonden zijn. Zij moeten als het ware dicht bij jouw ziel staan om via deze weg met jou te kunnen communiceren. Hierdoor is gidscontact via helderweten wel heel goed mogelijk maar wordt het een stuk lastiger om met bijvoorbeeld opgestegen meesters te communiceren.

Een andere reden waarom communiceren via helderweten met opgestegen meesters en andere hele hoge energieën erg moeilijk kan zijn is omdat de frequentie van je ziel een grote rol speelt. Deze moet hoog genoeg zijn om contact te kunnen leggen met de desbetreffende ziel of bewustzijnsvorm. Bij helderhoren speelt dit veel minder een rol daarvoor zijn vooral de ontwikkeling van je oorchakra’s van belang.

Ondanks dat helderweten één van de lastigste gaven is om goed mee te kunnen werken hechten we vaak toch meer waarde aan het ontwikkelen van deze gave dan de andere heldere gaven. Dit omdat communicatie met de eigen ziel enorm waardevol is omdat we hierdoor de liefde van onze ziel meer gaan ervaren en we meer verbonden raken met onze ziel.

Helderzien

Helderzien is een ander soort heldere gave dan helderhoren, -weten en -voelen en dat komt doordat er bij helderzien geen sprake is van directe communicatie met lichtwezens. Bij helderzien neem je lichtwezens waar met behulp van je derde oog en via die weg zijn zij in staat om je informatie te verschaffen. Deze informatie blijft meestal beperkt tot informatie over het lichtwezen zelf maar kan ook aanwijzingen bevatten over de relatie die er is tussen jullie en vooral waar zij jou mee kunnen helpen.

Wanneer een lichtwezen aan jou verschijnt doet die dat in een bepaalde verschijningsvorm. Deze verschijningsvorm kan aanwijzingen bevatten die voor jou van belang zijn. Wanneer één van je gidsen aan je verschijnt kiest deze een verschijningsvorm uit uit één van z’n vorige levens. Dat kan zijn een leven die jullie samen hebben gedeeld door zo, meestal op een onbewust niveau, vertrouwen te creëren. Maar het kan ook zijn dat die een ander gedaante kiest die veelzeggend is over de energie van het lichtwezen. Wanneer een gids verschijnt in een jonge of oude verschijningsvorm zegt dat bijvoorbeeld vaak veel over de hoeveelheid wijsheid die de gids met zich mee draagt. Ook kan je heel goed uit een gedaante afleiden of het veel kracht bevat of bijvoorbeeld juist meer zachtheid. Op deze manier proberen gidsen je duidelijk te maken waar zij sterk in zijn en waar ze jou dus goed mee zouden kunnen helpen. Deze vorm van communicatie gaat vaak heel onbewust maar is wel heel krachtig om dat beelden heel veel zeggen.

Ook voor andere lichtwezens buiten onze gidsen om geldt deze vorm van communicatie. De elementalen zullen niet van verschijningsvorm veranderen, maar de vorm waarin zij verschijnen zegt wel heel veel over het soort energie die zij bij zich dragen. Door ze te zien kunnen wij opmaken of wij veel aan deze elementaal kunnen hebben of niet, zelf als we hun energie niet kunnen voelen. Wanneer een kabouter of een engel aan ons verschijnt dan zullen we waarschijnlijk wel waarnemen dat de kabouter ons kan helpen op een aards niveau en de engel alleen op een spiritueel niveau. We zullen bij een elfje meer jeugdigheid en speelsheid voelen en bij een dolfijn ook. Dit zijn allemaal belangrijke communicatievormen die ons kunnen helpen in onze groei. Alleen al door deze energie via zicht waar te nemen doet iets met ons en we zullen direct een connectie voelen wanneer wij hun energie goed kunnen gebruiken.

Ook de opgestegen meesters kunnen met ons communiceren via helderzien. Zij zullen dit vaak doen met behulp van symbolen. Symbolen zijn ontzettend krachtig en werken direct op ons onderbewuste. Zij zullen ons symbolen laten zien waarvan wij de energie op dat moment hard nodig hebben en die energie voelen wij vervolgens direct in ons systeem.

Communicatie via helderzien is dus niet zo geschikt om informatie mee door te geven aan derden en ook niet om persoonlijke informatie over jezelf mee door te krijgen. Wel is het zeer geschikt om door verder te groeien omdat we er veel liefde, kracht, speelsheid of een andere energie mee kunnen integreren in onszelf.

Er wordt weleens gedacht dat de beelden die we via ons derde oog kunnen zien ook een vorm van helderzien is. Dit is echter niet waar omdat het hierbij niet om lichtwezens gaat. Beelden zien via je derde oog is een vorm van zintuigelijke waarneming en wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door readers. Zij lezen dan jouw blauwdruk en zetten die informatie om in beelden die ze vervolgens weer moeten interpreteren om jou een goede reading te kunnen geven.

Om helderzien te kunnen ontwikkelen zijn er twee dingen van belang, dat is je derde oog en je derde oog chakra. Je derde oog is eigenlijk niet eens echt je derde oog maar een projectie daarvan die, wanneer je ‘m opent, je in staat stelt om anders te kunnen waarnemen. Dit anders waarnemen kan je terug vinden wanneer je bijvoorbeeld naar kunst kijkt (vooral abstracte en intuïtieve kunst) maar ook wanneer je naar de lucht kijkt of bijvoorbeeld naar bloemen. Eigenlijk kan je het overal in terug vinden omdat je in plaats van de 3D realiteit waar te nemen nu energie waarneemt die zich omzet in een beeld. Wanneer je ook lichtwezens wil kunnen waarnemen dan is het nodig dat je ook je derde oog chakra ver genoeg ontwikkeld hebt. Helderzien is eigenlijk de enige heldere gave waarbij de mate van ontwikkeling van de gave de zuiverheid niet beïnvloedt, wel wordt het makkelijker om helder te kunnen zien wanneer je de gave meer ontwikkeld maar de betrouwbaarheid blijft hetzelfde.

Helderzien is een prachtige gave om te hebben omdat het je, misschien wel meer dan alle andere gaven, opent voor een wereld vol van magie.