Het helende licht van Sirius

Sirius heeft helende kwaliteiten die we op aarde goed kunnen gebruiken bij de fase waar we doorheen gaan. Ons immuunsysteem wordt op verschillende manieren getest; zij het door een pandemie, vaccinatie of door de overvloed aan straling en vervuilende energie binnen onze huidige consumptiemaatschappij.

Sirius heling kan hier zeer behulpzaam bij zijn aangezien zij meesters zijn in werken met het afweersysteem. Wezens van Sirius zijn hier erg ver gevorderd in en bezitten zelf een zeer krachtig afweersysteem. Ik spreek van afweersysteem omdat het niet alleen ziektes zijn waar we een goede weerstand voor nodig hebben, het kan ook nodig zijn dat we een betere afweer gaan ontwikkelen tegen binnendringers van allerlei soort. In sommige gevallen kan je dan denken aan entiteiten, schaduwwezens maar ook straling of iedere vorm van vervuilende energie waar we (veelvuldig) mee te maken kunnen hebben. Sirius is ver in haar ontwikkeling op dit vlak en heeft een zeer intelligent afweersysteem ontwikkeld waar ze zelf een actieve invloed op hebben.

Op het vlak van ziekte kan haar energie dus goed ingezet worden bij alles wat het immuunsysteem aangaat. Je kan daarbij ook denken aan een ziekte als kanker en de schadelijke gevolgen die sommige bestrijdingsmiddelen van deze ziekte kunnen hebben. Zeker hierbij lijkt Sirius heling zeer geschikt te zijn.

Daarnaast kan het helende licht van deze planeet zeer waardevol zijn bij het leggen van verbindingen. Om te genezen is het vaak belangrijk dat we andere verbindingen gaan maken in onze hersenen. Dit zodat er een andere aansturing kan ontstaan en oude informatie in onze cellen overgeschreven kan worden door nieuwe informatie die ons veel beter zal dienen. Ook hier zijn wezens van Sirius experts in. Zij kunnen razendsnel allerlei coderingen in je systeem die schadelijk of niet batend voor je zijn overschrijven naar informatie vol van potentie, groei en heling.

Op sociaal vlak kunnen er voor de zielen van Sirius die op aarde zijn geïncarneerd uitdagingen liggen die ze nog mogen helen. Deze zielen kunnen erg gevoelig zijn voor hun omgeving. Ook al zijn ze vaak erg sociaal, toch hebben ze soms moeite om zich ergens echt op hun plek te voelen. Ze voelen zich soms fijner bij andere levenvormen die ze o.a. vaak terug vinden in dieren en de natuur. Sirius zielen op aarde kunnen nogal eens hun licht, maar ook hun schaduwkanten en blokkades projecteren op hun omgeving, waardoor er veel verwarring kan ontstaan. Hun afkomst kent een andere vorm van omgang met schaduw en licht spiegelen, waardoor het soms moeilijk voor hen is om dit mechanisme te herkennen.
Belangrijk voor deze zielen is dat ze hun wonden en blokkades op verbinding met anderen (zeker binnen familie en groepen) helen, omdat het vaak juist hele sociale wezens kunnen zijn met een grote behoefte aan gemeenschapszin. Die ook nog eens een taak hebben om die gemeenschapszin verder aan te wakkeren en uit te dragen hier op aarde.

Werken met heling van Sirius kan het beste door deze planetaire helers uit te nodigen. Deze wezens hebben de ruimte nodig om met een healer te werken die een goed kanaal voor hen kan zijn via zijn/haar eigen lichaam of energieveld, anders gaat er te veel van hun kracht verloren.
Hoewel wij duidelijke overeenkomsten bezitten met de Sirianen, zijn zij degene met deze specialiteit, en deze mag vooral ruimte krijgen om haar werk te doen door ons heen, en niet geadapteerd worden door ons zolang we hier de bouw en expertise voor missen.
Of dat je in staat bent om contact te leggen met deze wezens en deze te channelen is afhankelijk van je eigen frequentie en blauwdruk. Hiervoor moeten er verbindingen en overeenkomende frequenties aanwezig zijn. Wees altijd oplettend en waakzaam in het verbinding maken en zorg dat je goed geaard en verbonden met je hart bent en een zuivere, open kruin verbinding kan maken. Vooral een goede aarding is zeer belangrijk voor het werken met Sirius heling.

©JudithLoeffen ~ 2021