Het licht van Lemurië

Het licht van Lemurië is voelbaar in opkomst op aarde. Het is een verloren geraakte dimensie met zeer wijze, oude banden met het hart van onze aarde. Het omvat het opstaan van oude zielen en een samenkomen van oud en nieuw licht. Van ervaring diep doorleefd vanuit de ziel, en de belofte van een nieuwe geest – een bewustzijn verder dan onze tijd. De belichaming van hoop voor de toekomst met diepe wortels in het oude land. Er zal voor veel mensen meer toegang komen naar oude kennis van verloren gegaande beschavingen en wijsheid die diep verborgen terug te vinden is in het oude land.

De integratie van dit licht loopt veel via de sterren. Vooral Andromeda en de Pleiaden zijn sterk in de bezieling van Lemurië en zijn momenteel goed voelbaar aan het werk om onze frequenties zuiverder uit te lijnen zodat we dit bewustzijn helder kunnen gaan uitdragen.


Licht van Lemurië kan moeilijk te aarden zijn. Dit komt voornamelijk door de specifieke man/vrouw balans en de hoogsensitieve aard van dit bewustzijn. De balans tussen hart en hoofd zal erg belangrijk zijn om dit bewustzijn goed te kunnen gronden. Het zal vragen om andere manieren van aarden die beter passen bij de vorm van dit bewustzijn. Hierbij kunnen we veel geholpen worden door Venus en Andromeda. Zij zijn via hun starseeds aan het werk om onze gronding te verleggen naar het Lemurische rijk, zodat we vanuit verbinding met het hart van de aarde dieper in deze dimensie kunnen gaan wortelen. Hiermee zullen we de frequenties van het Lemurisch bewustzijn dieper kunnen ankeren in de aarde.
Onder invloed van de Lemurische trilling worden onze zintuigen op het spirituele en etherische vlak sterker. We kunnen een sterke toename of ontwikkeling merken in onze heldere gaven. Hier kunnen we tevens goed gebruik van maken door ons bewustzijn te gaan aarden met behulp van onze zintuigen. Oude, rigide grondingstechnieken werken voor veel mensen al lang niet meer. Het is belangrijk dat er meer ether door ons heen gaat stromen zodat we gemakkelijk zuivere verbanden kunnen gaan leggen tussen dat wat we met onze zintuigen waarnemen en het Lemurische bewustzijn. Stem je hiervoor af op hoge frequenties en gebruik geur, kleur, muziek en dans en wees bewust met het leggen van nieuwe, lichte associaties. Dit helpt om hoger licht goed te aarden.

Dit geaarde bewustzijn gaat ons helpen om beter te begrenzen. En tegelijkertijd zal het hier ook om vragen en ons uitdagen om kracht bij te gaan zetten wanneer nodig. Dit bewustzijn verlangt helderheid – een heldere geest, vrij van de bemoeienis en controle van anderen – om zuiver door te kunnen stromen. Helderheid is het grootste goed van de Lemurische ziel en afstand bewaren tot zaken en bewustzijn wat niet zuiver resoneert met het jouwe is nodig om deze helderheid te waarborgen.

Lemurië brengt veel verdieping van de man/vrouw energie met zich mee. Lemurië kent een zeer krachtige man/vrouw dynamiek die zich uitgesproken maar evenwichtig omzet in woord en daad.

De vrouwelijke energie kan onder invloed van een krachtiger wordende mannelijkheid een verdieping en versterking merken in de seksualiteit. Bij het sacrale chakra en keelchakra kunnen veel vrouwen een verdieping in hun bezieling gaan merken. Deze zal het makkelijker maar ook urgenter maken om jezelf uit te spreken en te gaan staan voor je eigen recht en voor wereldse rechtvaardigheid. Dit is een tijd waarin bij veel vrouwen hun feministische kant sterk kan gaan ontwikkelen of beginnen te ontwaken
Voor de mannelijke energie is er dankzij de diepere samensmelting met het vrouwelijke vooral een toename te merken in het werken met magie en heling, en de belichaming van de hierbij behorende vermogens. Onder invloed van het dieper openende hart kunnen mannen een verdieping gaan merken in hun zachtheid, natuurlijk empathische vermogens en een toenemende krachtstroom van helende energie. Vooral het derde oog, wat onder de invloed van Lemurië een hogere balans zal bereiken, zal het gebruik van magische vermogens aansturen en verder beschikbaar maken.


Met het verder ontwaken van Lemurië in ons eigen bewustzijn krijgen we meer universele Lemurische archetypes tot onze beschikking, om ons te helpen ons specifieke Lemurische licht goed te belichamen. Deze archetypes dienen vooral om gaven en potentieel behorend bij onze Lemurische ziel beter te kunnen belichamen, zodat we ze ook daadwerkelijk kunnen praktiseren

Bij het ontwaken van Lemurië kunnen er veel Priesters, Priesteressen, Medicijnmannen en -vrouwen, Helers en Magiërs op gaan staan. Dit in een andere vorm dan de archetypes die we vanuit 3D begrippen kennen of de sterk 5 dimensionale Atlantis archetypes. Met deze laatste archetypes zullen er veel overeenkomsten zijn, maar ook subtiele en duidelijke verschillen. Waar Atlantis vooral zeer gericht is op het hart en belichaming van daaruit, zal dit bij Lemurië veel meer vanuit de kruin zijn, wat een ander soort licht met zich mee brengt. Een uitdaging voor veel zielen met een sterke Lemurische inslag is dan ook om zuiver vanuit het hart te blijven bewegen terwijl de kruin behoorlijk in expansie toeneemt. En om beiden met een hoge verfijning op elkaar uit te lijnen en af te stemmen.

✨ Judith
Schilderij via een hartactivatie in opdracht, met Lemurisch Licht