Het zesde zintuig

Ons zesde zintuig wordt vaak verward met intuïtie. Een vaak voorkomende misvatting is dat onze intuïtie zich in onze buik bevindt. Onze intuïtie bevindt zich echter in ons hoofd en is eigenlijk ons zuivere denken. Het is het contact wat wij hebben met ons hogere zelf en daarom onze verbinding met de bron.

Ons zesde zintuig bevindt zich wel in de buik en is wat we ook wel afstemmen of invoelen noemen. Beiden worden veel gebruikt en worden nogal wel eens aangezien voor een heldere gave. Dat zijn het echter niet omdat ze maar weinig met spirituele ontwikkeling te maken hebben. Waar ze wel veel mee te maken hebben net als de heldere gaven, zijn de chakra’s. Voor intuïtie is een open kruinchakra van groot belang en voor het zesde zintuig is een open sacraal chakra van belang. Bij heldere gaven is het belangrijk dat het chakra die bij de specifieke gave hoort naast open ook goed ontwikkeld is. Het chakra dient erg groot te zijn en goed gezuiverd. Bij intuïtie en ons zesde zintuig zijn deze dingen veel minder van belang maar is het vooral van belang dat het chakra open is.

Dit is niet het enige wat een rol speelt voor een goed ontwikkelde intuïtie en zesde zintuig, er zijn nog een aantal andere dingen die hiervoor ook van belang zijn.
Over intuïtie heb ik al eens een stuk geschreven en bij deze wil ik graag wat dieper ingaan op het zesde zintuig.

Ons zesde zintuig staat eigenlijk voor ons helder voelen (niet te verwarren met de spirituele gave heldervoelen). Zoals de naam al doet vermoeden is je niveau van gevoeligheid erg belangrijk bij het zesde zintuig. Naast gevoeligheid speelt ook sensitiviteit een grote rol bij het goed kunnen invoelen e/o afstemmen. Dit brengt gelijk een grote uitdaging met zich mee omdat veel mensen die een hoog niveau van gevoeligheid en sensitiviteit hebben zoveel voelen dat ze hierdoor hun zuiverheid verliezen. Zij zien als het ware door de bomen het bos niet meer. Hoewel zuiverheid altijd belangrijk is voor ons zesde zintuig is deze voor mensen met een hoog niveau van gevoeligheid en sensitiviteit nog velen malen belangrijker.
Ik zal mijzelf als voorbeeld gebruiken. Omdat mijn niveau van gevoeligheid en sensitiviteit heel hoog is heb ik bijna mijn hele leven lang mijn zesde zintuig niet goed kunnen gebruiken. Er kwam te veel binnen en doordat ik nog niet voldoende zuiverheid had geïntegreerd kon ik alle informatie niet goed filteren. In zo’n geval is je zesde zintuig erg onbetrouwbaar en dat is belangrijk om je te beseffen omdat je diep van binnen wel aan zal voelen dat je een heel sterk ontwikkeld zesde zintuig hebt. Je kan dus de neiging hebben om er erg op te vertrouwen terwijl deze eigenlijk nog zeer onbetrouwbaar is. Bij mensen die een hoog niveau van gevoeligheid en sensitiviteit hebben is het opruimen van pijn en het verlichten van schaduw heel belangrijk omdat ze dan pas bij de enorme potentie van hun zesde zintuig kunnen komen.

Mensen met een veel lager niveau van gevoeligheid en sensitiviteit zullen hier veel minder mee te maken hebben. Zij voelen minder van hun omgeving en hebben vaak zelf ook minder last van emoties. Deze dingen vertroebelen en zorgen voor onzuiverheid. Tegelijkertijd is vooral sensitiviteit de sleutel tot zuiverheid dus het potentieel van het zesde zintuig van iemand met minder sensitiviteit is veel kleiner.

Het is goed om je te realiseren dat gevoeligheid en sensitiviteit, ook al kennen ze veel overlappingen, niet hetzelfde zijn. Waarschijnlijk een groot deel van de mensen die zichzelf als hoogsensitief ziet, is alleen hooggevoelig. Gevoeligheid kan erg in het karakter van iemand zitten maar sensitiviteit is altijd van de ziel en onze essentie. Gevoeligheid is de weg naar het groeien in sensitiviteit en is verbonden aan ons aardse systeem. Sensitiviteit speelt zich echter af op een ander niveau en alhoewel het de nodige uitdagingen met zich mee kan brengen, is het in wezen een bron van zuiverheid.

Je zesde zintuig gebruik je door vanuit je kern, die zich in je buik bevindt, verbindingen te leggen met anderen. Dit hoeven niet mensen te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook met dieren of met een groep of collectief. Dit kunnen we in principe allemaal, alleen niet iedereen zal hier behoefte aan hebben. Hooggevoeligen doen dit vaak automatisch omdat ze én graag in verbinding gaan én doordat ze zo veiligheid proberen te creëren. De stemmingen van anderen hebben vaak een groot effect op hen waardoor ze bij iedereen willen aftasten wat er bij hen op de voorgrond staat zodat ze zich daartegen kunnen beschermen of erop kunnen anticiperen. Dit is vaak erg vermoeiend en één van de belangrijkste lessen voor hooggevoeligen is dan ook om hier een andere weg in te vinden.
Vanuit de energetische verbindingen zijn we in staat te voelen wat er bij een ander speelt. We kunnen ons verbinden met iemands kern waardoor we een beeld krijgen van iemands ware potentie en zo dicht bij de ziel komen. We kunnen ons echter ook verbinden met iemands pijn of herinneringen. Meestal hoeven we niet bang te zijn dat we iets oppikken van de ander wat niet de bedoeling is omdat dit door ons bewustzijn wordt aangestuurd. Wat niet voor ons bedoeld is daar zullen we geen toegang tot krijgen. Dat neemt niet weg dat het eigenlijk een ongeschreven code is dat we nooit bewust gaan invoelen bij iemand zonder dat we daar toestemming voor hebben en dat we ook erg voorzichtig zijn met het delen van wat we onbewust hebben opgevangen. Niet iedereen zit hier op te wachten en het is goed om jezelf af te vragen hoe urgent of belangrijk de informatie is die je hebt doorgekregen over de persoon in kwestie voordat je deze ook daadwerkelijk deelt.

Hoewel we eigenlijk allemaal verbindingen kunnen leggen zal niet iedereen in staat zijn om via deze verbindingen ook iets te voelen bij de andere persoon. Sommige mensen hebben maar weinig gevoeligheid en los van dat zij hier ook heel weinig interesse in zullen hebben, zullen ze ook maar heel moeilijk iets kunnen voelen bij een ander. Wanneer je meer gevoeligheid hebt zal je dit wel kunnen, maar hoe goed je dit kan is afhankelijk van je niveau van gevoeligheid en je mate van zuiverheid. Om met ons zesde zintuig te leren werken zijn er echter wel een aantal trucjes en dat is wat veel geleerd wordt op veel van de intuïtieve cursussen die worden aangeboden. Dit zijn veelal cursussen gericht op het zesde zintuig en niet op de intuïtie.