Intuïtie

Intuïtie is iets waar veel misverstand over bestaat. Vaak wordt het verward met invoelen of afstemmen. Voor deze dingen hebben we een bepaald niveau van sensitiviteit nodig. Via die weg kunnen we dan op een dieper niveau contact met iemand maken en soms essentiële informatie te weten komen. Deze informatie komt dan van een plek die puurder is omdat deze in veel mindere mate besmet is door ons ego, ons valse zelf.

Intuïtie is echter iets anders omdat in wezen onze sensitiviteit hierbij geen rol speelt. Intuïtie hebben we allemaal, alleen is die bij lang niet iedereen zo sterk. Dit heeft met iemands niveau van zuiverheid te maken. Intuïtie is altijd volledig zuiver, dit omdat intuïtie onze verbinding met de bron is. De bron bevat alleen volledig zuivere informatie, dit komt doordat de bron als het ware gevormd wordt door al het zuivere bewustzijn wat er in dit universum aanwezig is, bewustzijn wat niet zuiver is kan niet in de bron komen. Ons hogere zelf is het zuivere deel van ons bewustzijn en daarom onze verbinding met de bron. Om bij de bron te kunnen moeten we eerst bij ons hogere zelf kunnen. Alle informatie die ons hogere zelf uit de bron haalt en in ons bewuste, ons denken, brengt is wat we noemen intuïtie.

Mensen die in het bezit zijn van een hele sterke intuïtie hebben veel zuiverheid. Wat zuiverheid precies is is lastig uit te leggen. Het heeft heel veel te maken met de waarheid maar is toch niet helemaal hetzelfde. Zuiverheid kan soms de waarheid overstijgen wanneer de waarheid niet het allerhoogste doel dient. Zo kan je soms informatie uit de bron halen die niet de volledige frequentie van waarheid bevat maar wel volledig zuiver is omdat die informatie een hoger doel dient dan de exacte waarheid. Wanneer dit gebeurt heeft dat vaak te maken met een diepe vorm van heling. Zo kan je bijvoorbeeld valse herinneringen uit de bron verkrijgen over bijvoorbeeld vorige levens omdat je via deze informatie in staat bent een diepe pijn te helen, in dat geval vindt de bron deze heling belangrijker dan de exacte waarheid. De bron gaat hier zeker niet lichtzinnig mee om omdat die een heel groot belang hecht aan waarheid.

Bij zuiverheid spelen drie dingen een hele grote rol. De eerste is onze groei in licht, hierdoor wordt ons bewustzijn steeds ruimer en krijgen we daarom meer toegang tot de bron. De sterkte van je hoger zelf staat namelijk in direct verband met de hoeveelheid bron informatie die er voor ons beschikbaar is. Eigenlijk is het zo dat ons zuivere bewustzijn frequenties moet bevatten die gelijk staan aan frequenties van de bron om bij informatie te kunnen, de frequentie van de informatie moet dus al in ons aanwezig zijn willen we de informatie als het ware kunnen ophalen.
Het andere waardoor we zuiverheid verkrijgen is door onze pijn te helen. De delen van ons bewustzijn die niet zuiver zijn, zijn vertroebeld door pijn. Pijn vertroebeld altijd en het is daarom niet mogelijk om volledig zuiver te zijn wanneer er sprake is van pijn. Met pijn bedoel ik een ander soort pijn dan waar wij misschien direct aan denken. De pijn waar ik over praat is namelijk onbewuste pijn of wat we ook wel noemen duisternis of schaduw. Het zijn deze pijnstukken die onze zuiverheid vertroebelen.
Het laatste wat van groot belang is bij zuiverheid is onze afstemming op de frequentie van waarheid. Dit is enigszins paradoxaal omdat ik eerder vertelde dat zuiverheid eigenlijk waarheid overstijgt. In zeker zin is dit ook zo maar in heel veel gevallen staat zuiverheid gelijk aan waarheid. Eigenlijk is alleen de bron bevoegd om te bepalen wanneer iets wat niet gelijk staat aan exacte waarheid wel de frequentie van zuiverheid heeft. Waarom deze bevoegdheid alleen aan de bron is voorbehouden heeft weer te maken met ons niveau van zuiverheid. Als mens kunnen wij nooit zo zuiver zijn als de bron en daarom spreken we bij mensen over een niveau van zuiverheid terwijl de bron gewoon volledig zuiver is.

Waarom zuiverheid zo belangrijk is bij intuïtie is omdat zuiverheid onze intuïtie versterkt. Onze bron toegang wordt groter en daardoor zal intuïtie ook makkelijker te herkennen zijn. Dit herkennen gaat niet altijd bewust, bij veel mensen die op een meer spirituele of coachende manier met intuïtie werken zal dit wel in een zekere mate het geval zijn en dat is voor hun ook nodig omdat zij vaak niet de frequentie van waarheid diep in hun systeem hebben geïntegreerd. Dit is voor hun vaak ook niet van heel groot belang, maar voor wie het wel van heel groot belang is zijn wetenschappers. Zij hebben vaak een enorm niveau van zuiverheid, dit komt door hun bewustzijnsverruiming maar ook in een hele grote mate omdat zij de frequentie van waarheid zo diep in hun systeem hebben verankerd. Veel wetenschappers hebben zo’n niveau van zuiverheid dat hun denken eigenlijk volledig is overgenomen door hun intuïtie. Dit zal in hun dagelijks leven echt niet altijd zo zijn maar wel wanneer zij zich met hun vakgebied bezig houden. Voor hun is de frequentie van waarheid heel belangrijk omdat zij zo alle informatie die langs komt in hun denken hieraan kunnen toetsen. Dit is iets wat veel andere mensen die veel met hun intuïtie werken niet doen omdat zij die afstemming op waarheid niet hebben en om die reden kan hun intuïtie minder sterk zijn. Ik zeg kan omdat het best vaak voorkomt dat deze mensen kunnen afstemmen e/o invoelen en wanneer ze dat goed kunnen vullen ze hier als het ware hun intuïtie mee aan.