Sirius sterrenzaden

Deze maand december zal de energieverbinding met Sirius sterk zijn.
Sirius sterrenzaden kunnen dit vooral merken, maar voor alle blue rays biedt dit opening om verder te ontwikkelen op een aantal vlakken.

Ten eerste zal deze periode een krachtige tijd zijn om jezelf verder te ontwikkelen in telepathie. Wezens van Sirius zijn vaak bijzonder telepathisch aangelegd. Zij hebben sensoren over hun lichaam waarmee ze heel veel aan communicatie oppikken en uitzenden. Hier op aarde kan dit voornamelijk via het derde oog gaan, maar Sirius sterrenzaden kunnen dit ook via hun hart en in sommige gevallen dus met hun hele lichaam. In het laatste geval zijn zij al sterk verbonden met hun sterrenwezen die deze gave bezit.
 
Hun telepathische vermogen heeft een belangrijk doel, ook op aarde. Sirius sterrenzaden hebben namelijk een opdracht om de aarde te verbinden. Het zijn uitstekende bruggenbouwers, vaak gezegend met een goede communicatie en een scherp oog voor hun omgeving. Zij kunnen heel goed energetische lijnen leggen waarmee ze mensen met elkaar verbinden. Ze hebben, zeker vanuit hun hogere zielevisie, een goed oog voor welke zielen bij elkaar horen, groepen vormen, en dus verbonden mogen worden. Dit doen zij via energetisch werk waarbij telepathie een belangrijke rol speelt. Ook als je dit niet bewust zo ervaart, kan je hier als Sirius sterrenzaad “achter de schermen” volop mee bezig zijn. In dat geval kan je proberen hier meer bewustzijn op te krijgen, zodat je ook praktisch nog meer met je rol als verbinder kan gaan werken.
 
Een andere kwaliteit die wezens van Sirius dragen heeft te maken met het werken met krachtdieren. Op Sirius wordt er heel veel met dieren samengewerkt, waarbij er ook veel DNA mutaties plaatsvinden. Dit is o.a. één van de redenen dat mensen van Sirius vaak een sterk atletische bouw hebben en een scherp ontwikkeld instinct – dit is hun lichaamsgevoel wat hoog ontwikkeld kan zijn. Het werken met krachtdieren kan voor mensen van Sirius van essentieel belang zijn. Het brengt ze dieper bij hun oorsprong en expertise, aangezien veel van hun kracht en wijsheid van dieren komt. Vooral voor de Sirianen hier op aarde is dit belangrijk om te beseffen, dit omdat de aarde graag dezelfde kant op wil ontwikkelen betreffende de verbinding en het werken met dieren, en zij hier hulp bij kunnen bieden. Deze sterrenzaden kunnen ons hier veel over leren wanneer ze zelf in contact staan met die kwaliteit.
 
Deze kwaliteit is heel bijzonder en één van de grootste bijdrages die Sirius sterrenzaden voor ons kunnen doen. Zij zijn meesters in contact leggen met krachtdieren en het ontdekken van hun grootste meerwaarde. Omdat er zoveel liefde zit tussen Sirianen en (kracht)dieren kunnen zij erg ver reiken met dit werk voor de aarde.
 
✨ Judith