Sterrenzaad Engelen

Dit is een tijd waarin we opnieuw verbonden worden met de herinneringen van de ziel. Er beroert zich veel in ons water wat voor onrust en vertroebeling kan zorgen, maar ons ook bij diepere lagen van herinnering en helderheid zal gaan brengen.
De spiegelkracht is groot momenteel. Wanneer we weten hoe die zuiver te gebruiken dan kunnen we deze inzetten om onze zielsverwanten te herkennen en om grote stappen te maken op weg naar heelwording van ons ziels- of eenheidsbewustzijn.

Wanneer je een geïncarneerde tweelingstraal ziel bent, dan ligt er in deze tijd een hoop werk. Er gebeurt veel op dit vlak en er worden flinke stappen gemaakt om dit bewustzijn verder op aarde te brengen.
Hoewel tweelingzielen, -vlammen en stralen veel overlappingen en een grote gelaagdheid kennen, zou je de tweelingstraal connectie o.a. kunnen onderscheiden doordat deze sterker collectief gericht is. Deze verbinding stuurt op de gezamenlijke zielsmissie. Deze kan je delen met een liefdespartner, die wellicht ook wel je tweelingziel of vlam is. Maar deze verbinding kan je ook delen met iemand waar je niet mee in relatie bent en waarbij die intentie er ook helemaal niet is. Uit tweelingstraal connecties kunnen bijvoorbeeld mooie vriendschappelijke verbindingen ontstaan waarbij beiden een zelfde missie delen voor de aarde. Vooral hogere lichtzielen kunnen veel en sterke tweelingstraal connecties hebben, zij kunnen praktisch een hele (ziels)familie hebben aan tweelingstraalverbindingen. Deze verbindingen zijn van groot belang voor de aarde, omdat het net als bij tweelingzielen en -vlammen om eenheidsbewustzijn gaat. Het eenheidsbewustzijn wat tweelingstralen komen brengen kent echter een andersoortig breed-dragend vlak. Je zou het hun missie kunnen noemen om eenheid op aarde te brengen. Daarbij gaat het niet alleen om het ervaren van eenheid binnen zichzelf en met een liefdespartner, maar zeker ook om het gebruiken van hun zielsnetwerken
en via die weg de wereld meer met elkaar te verbinden. Geïncarneerde tweelingstraal zielen zijn vaak breed verbonden binnen verschillende zielsnetwerken, zielsfamilies etc. Daar kunnen ze zich nog onbewust van zijn, maar het hoort bij hun missie om bruggen te creëren tussen die verschillende netwerken. Zodat via die weg het eenheidsbewustzijn op aarde steeds verder ontwaakt.

Dit bewustzijn komt met telepathische gaven, waardoor er over grote afstanden en zonder elkaar ooit ontmoet te hebben contact kan worden gelegd. Uit dit contact kunnen vervolgens informatie-overdracht, inspiratie en fysieke ontmoetingen ontstaan, net als vriendschappen of gezamenlijke projecten ter ondersteuning van de Nieuwe Aarde.
Ook komt het met de gave zielen te herkennen. Een goed geïncarneerde tweelingstraal ziel is vaak instaat de blauwdruk van andere zielen te lezen en daaruit op te maken bij welke netwerken en zielenfamilies iemand hoort. Dit is een bijzondere gave die wel tijd vraagt om te ontwikkelen. Maar bij alle geïncarneerde tweelingstraal zielen is deze in potentie aanwezig.

De zielen van Mintaka vormen een zielengroep die zich zeer nauw bezig houdt met het herstellen van het eenheidsbewustzijn op aarde. Zij incarneren al heel lang op aarde en zijn deze als hun nieuwe thuis gaan beschouwen. Zij hebben als belangrijke missie om de aarde weer thuis te brengen in de Bron. Dit doen zij onder andere door het tweelingstralenbewustzijn verder te ontwaken en verspreiden.
Een onderdeel hiervan is hun herinneringskracht. Weinig andere zielengroepen zijn zo bedreven in het naar boven halen van zielsherinneringen. Zij doen dit niet alleen voor zichzelf maar hun energie heeft (onbewust) dit effect ook op anderen. Mintakans zijn door hun diepe connectie met water, licht en de Bron ware bibliotheken voor de ziel. Zij staan allemaal dichtbij de Akasha kronieken en kunnen van daaruit over veel informatie beschikken.

De Mintakans worden bij hun missie veel geholpen door het dolfijnenbewustzijn. Dolfijnen zijn ware tweelingstralen en kennen een hoogontwikkelde onderlinge afstemming, telepathie en synergie, die ons een blik gunt op de vorm die het tweelingstralen bewustzijn op aarde zal aannemen.
 

©️Judith Loeffen ~ 2021