Tweelingzielen, vlammen en stralen

Hieronder kun je lezen over energetische tweelingen connecties als tweelingzielen, -vlammen en -stralen en hoe die over tijd ontstaan. Waarom het dan zo’n algemene opvatting lijkt te zijn dat tweelingzielen ontstaan vanuit dezelfde ziel wil ik graag mijn toelichting op geven zoals ik die vanuit de lichtwereld doorkrijg.

Tweelingzielen ontstaan door uitwisseling van energie wat in zo’n mate gebeurt dat er dusdanig veel energie van de één in de ander z’n veld komt dat je eigenlijk kan zeggen dat een deel van iemands ziel zich bij de andere ziel heeft gevoegd. Deze energie uitwisseling is zeker niet willekeurig maar van een grote intelligentie, omdat er alleen wordt geïntegreerd waar een grote behoefte aan is. Dit is ook waar de keuze voor een tweelingziel op gebaseerd wordt en ook waarom we als ziel vaak de tijd nemen voordat we een tweelingzielconnectie gaan vormen. De keuze voor een tweelingziel is vaak gebaseerd op waar we veel pijn op hebben of dat wat we heel graag willen integreren maar niet direct bij onze oorsprong hoort. Daarom is het dus nodig dat we eerst gaan ontdekken wat we heel graag willen integreren en/of er moet een sterke behoefte gaan komen om onze pijn te helen. Pijn van de ziel zet zich op aarde meestal om in onderdrukking. Als mens gaan we onze pijn van nature liever uit de weg dus onderdrukken we de energieën waar we op beschadigd zijn. Deze onderdrukking kan soms zo sterk zijn dat we ons werkelijk incompleet voelen niet meer in contact met deze energie. In dat geval kunnen we voor een tweelingziel kiezen die deze energie juist heel erg uitdraagt. Hiermee komen we gelijk op het mannelijke en vrouwelijke aspect van tweelingzielen, namelijk de onderdrukking en de expressie, en de hele reden van tweelingzielen namelijk de balans hiertussen. Tweelingzielen zijn er om te helpen de balans te vinden tussen onderdrukking en expressie. Beiden kunnen erg sterke krachten zijn die zonder een juiste balans destructief kunnen worden. We mogen allemaal onze krachten uitdragen maar een bepaalde mate van balans is hierop nodig.
Als mens kunnen wij maar moeilijk begrijpen hoe ingenieus het zielennetwerk is en hoe we als vanzelf precies de juiste ziel zullen aantrekken die eigenlijk voor ons optimale tegenwicht zorgt. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met onze diepste pijn en verlangens maar met een breed scala hieraan. Wanneer er sprake is van een langdurige tweelingzielconnectie kan het daarom zijn dat beide zielen steeds meer op elkaar gaan lijken. Maar het kan ook zijn dat er voor een tweelingzielconnectie is gekozen waarbij het verlangen er niet is om de energie van de ander meer op de voorgrond te gaan zetten, maar de energie alleen wordt gebruikt om een onderdrukking op te heffen.
Waarom er nog veelvuldig wordt gedacht dat tweelingzielen voortkomen uit één ziel kan meerdere redenen hebben. Zeker wanneer er sprake is van een langdurige tweelingzielconnectie kan er zoveel energie uitwisseling hebben plaatsgevonden dat het ook daadwerkelijk voelt alsof er sprake is van één ziel. Onze eigen gevoelens van afgescheidenheid kunnen ook een reden zijn waarom we geloven in een verhaal van afscheiding in plaats van eenwording. We kunnen ons enorm afgescheiden voelen wanneer we op aarde niet herenigd zijn met onze tweelingziel, echter is het doel van tweelingzielen altijd om de eenwording en de heelheid te stimuleren en deze kunnen we altijd vinden in onszelf met of zonder fysieke nabijheid van onze tweelingziel.

Tweelingvlammen kennen een soortgelijk verhaal en zou je op een bepaalde manier als een voorstadium van een tweelingziel kunnen zien. We kiezen maar voor één tweelingziel maar kunnen wel meerdere tweelingvlammen hebben. Vaak zijn deze connecties al ontstaan voordat we een definitieve keuze voor een tweelingziel hebben gemaakt. Bij tweelingvlammen worden we door hetzelfde aangetrokken als bij tweelingzielen, namelijk het helen van pijn of het integreren van energie waar we naar verlangen. Ook hier vindt veel energie uitwisseling plaats waardoor er uiteindelijk een tweelingconnectie ontstaat. Zo kan het voelen alsof er meerdere delen van jouw ziel op aarde rondlopen maar in wezen is er maar sprake van één incarnatievorm op aarde, alleen kunnen er wel meerdere mensen zijn die ook energie van jouw ziel dragen.

Waarom het belangrijk kan zijn om fysiek herenigd te worden met zowel tweelingvlammen als je tweelingziel heeft te maken met de integratie van deze delen. Hoewel er op zielsniveau sprake is van eenheid mbt deze verschillende energieën, kan er in onze incarnatie op aarde sprake zijn van afgescheidenheid van deze delen ook al bevinden ze zich wel in ons veld. De fysieke komst van een tweelingziel of vlam kan er voor zorgen dat er weer verbinding wordt gemaakt met deze delen in onszelf waardoor we weer in contact komen met energieën die we om een reden hebben geïntegreerd en die ons verder op weg helpen naar balans en heelheid.

Omdat we er als ziel in principe altijd voor kiezen om op aarde samen te komen met onze tweelingziel kan het zijn dat in deze tijd waarin velen van ons steeds beter afgestemd raken op onze ziel, we in een rap tempo daar naartoe worden geleid. Hiervoor kan het eerst noodzakelijk zijn om één of meerdere tweelingvlammen op je pad te krijgen omdat de ziel het belangrijk vindt om de verbinding met die energieën te herstellen. Aangezien deze connecties ook zeer speciaal zijn en enorm kunnen aantrekken, kan het vaak weer moeilijk loskomen zijn van zo’n tweelingvlam. Wanneer de ziel een ander plan heeft zal die dat ten uitvoer willen brengen en dus is het de kunst om niet krampachtig in zo’n relatie te gaan zitten maar de ziel aan het roer te laten, deze heeft de beste uitkomst voor je gepland.

 

Tweelingzielen

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt ontstaan tweelingzielen niet vanuit één ziel maar is het een proces wat veel tijd en vele levens kost. Wanneer twee zielen veel liefde voor elkaar voelen en bij uitstek geschikt zijn om elkaar aan te vullen kunnen zij besluiten tweelingzielen te worden. Dit besluit wordt meestal niet licht genomen omdat een tweelingzielconnectie een hele bijzondere is die de ziel de rest van zijn bestaan blijft behouden. Je kan nooit ophouden met tweelingzielen te zijn omdat de liefde die een ziel voelt nooit uitgewist kan worden.

Wanneer twee zielen besluiten tweelingzielen te willen worden zijn daar heel wat aardse levens voor nodig om dit te bewerkstelligen. Net zoals bij mensen kost het op het niveau van de ziel tijd om liefde te laten groeien. De zielen zullen eerst veel aardse incarnaties samen doorbrengen waarin ze veel energie met elkaar zullen delen. Dit is wat we altijd doen in menselijke interacties maar nergens meer dan in een liefdesrelatie. Wanneer we uiteindelijk zoveel energie met elkaar hebben gedeeld dat een substantieel deel van de ander in ons eigen energieveld aanwezig is kan je spreken van een tweelingzielconnectie. Dit is dus niet iets wat we in één leven bereiken maar iets wat een langdurig proces is.

Bij de keuze die we maken voor een tweelingziel wordt meestal goed gekeken naar de eigenschappen die de andere ziel heeft en of deze complementeert aan die van de eigen ziel. Dit doen we omdat de rol van tweelingzielen een hele bijzondere is. Tweelingzielen halen namelijk elkaars onderdrukte deel naar boven. Wij hebben allemaal een deel in ons wat wij onderdrukken, dit kan zijn vanuit angst, schaamte of andere pijn. Wanneer we met onze tweelingziel incarneren zorgen we ervoor dat onze tweelingziel de energie uitdraagt die wij in onszelf onderdrukken. Wij mensen verlangen zo naar het stuk in onszelf wat wij onderdrukken omdat we altijd verlangen naar eenheid. Om die eenheid goed te kunnen voelen is het nodig dat alle delen van onszelf volledig geïntegreerd worden. Wanneer wij op aarde onze tweelingziel ontmoeten zal het verlangen naar deze persoon enorm zijn. Dit omdat onze tweelingziel ons de kans biedt de energie te voelen en ervaren waar we zo naar hunkeren. Doordat wij zo verlangen naar de ander z’n energie ontstaat er verliefdheid, want verliefdheid is in wezen verlangen. Dit is waarom er bij tweelingzielen zo vaak sprake is van liefde op het eerste gezicht. Het gaat hierbij niet zo zeer om het gezicht, of te wel het uiterlijk, het gaat om de energie die de ander vormt.

De reden wetend wat tweelingzielen voor elkaar kunnen doen is het belangrijk dat de ziel kiest voor een andere ziel die sterk is op de stukken waar de eigen ziel veel pijn op heeft. Door die pijn gaat de mens dat stuk in zichzelf onderdrukken omdat de mens van nature zijn pijn onderdrukt. Vaak voelt het gevaarlijk om dat stuk aan het licht te laten omdat we daar in vorige levens zo op beschadigd zijn. Wanneer we een tweelingziel uitkiezen die dezelfde energie heeft als die wij zo moeilijk kunnen uitdragen, zijn we in staat elkaar te helpen op weg naar heelheid. Boven alles is dit wat tweelingzielen voor elkaar doen en dat is een wezenlijk verschil met het duale beeld wat er is over tweelingzielen. Wanneer tweelingzielen één ziel zouden zijn opgesplitst in een mannelijk een vrouwelijk deel betekent dat dat we in wezen nooit echte heelheid kunnen ervaren in onszelf maar daar altijd onze tweelingziel voor nodig hebben. Dit is een hele oude opvatting die we te danken hebben aan ons eigen gevoel van afgescheidenheid. Wij zijn niet afgescheiden maar te allen tijde verbonden en het zijn de tweelingzielen die dat gevoel van afgescheidenheid bij elkaar willen helen door te spiegelen wat we in onszelf nog verborgen houden.

 

Tweelingvlammen

Een belangrijke zielsconnectie waar wederom veel misverstand over bestaat zijn de tweelingvlammen. Tweelingvlammen verwarren we vaak met tweelingzielen maar de tweelingvlamconnectie is lang niet zo mooi als de tweelingzielconnectie. Tweelingvlammen bevinden zich net als tweelingzielen en tweelingstralen ook in ons energieveld en dit komt omdat we met tweelingvlammen vaak vele levens hebben gedeeld en daarin veel energie met elkaar hebben uitgewisseld. Net als bij tweelingzielen zijn dit vaak connecties geweest van een romantische aard. Echter is er bij tweelingvlammen veel minder sprake van liefde dan bij tweelingzielen en is er bij vlammen vaak sprake van pijn op de verbinding. Omdat er wel liefde op zielsniveau is bij tweelingvlammen kiezen we er vaak voor om deze pijn in volgende levens te helen. Wanneer mensen spreken over de enorme uitdaging die een tweelingzielrelatie met zich mee kan brengen maar tegelijkertijd ook de enorme groei die er behaald kan worden, dan is er vaak sprake van een tweelingvlamrelatie.

Tweelingvlamrelaties zijn vaak een grote uitdaging omdat er vaak grote verschillen in energie zijn die voor problemen kunnen zorgen. Bij tweelingzielen zijn die verschillen er ook maar daarbij geldt dat we vaak voor een incarnatie met onze tweelingziel afspreken welke energieën we graag in onszelf willen helen, aanvullen of meer naar boven halen en dat daarop onze tweelingziel deze energie voorop laat staan. Wanneer jij als ziel bijvoorbeeld graag iets wil helen op intimiteit en die energie meer wil integreren dan zorgt jouw tweelingziel ervoor dat hij/zij in dat leven een grote kracht heeft op het vlak van intimiteit. Dit zal er gelijk voor zorgen dat wij ons aangetrokken zullen voelen tot onze tweelingziel omdat we zo verlangen naar dat onderdrukte stuk in onszelf die de ander ons laat zien. Bij tweelingvlammen worden zulk soort afspraken niet gemaakt waardoor het lang niet altijd zo is dat de ander iets uitdraagt waar wij erg naar verlangen. Vaak speelt dit wel maar dan op een andere manier. Vaak zijn onze tweelingvlammen ook sterk op vlakken waar wij zwak op zijn maar zit hier bij allebei pijn op, waar dat bij tweelingzielen niet zo is. Een tweelingvlam kan dus in principe sterk zijn op intimiteit terwijl jij daar zwak op bent (sterk of zwak mag je hier lezen als meer en minder), maar kan wel beschadigd zijn op intimiteit of niet in balans op dat vlak. Om die reden zal je tweelingvlam van alles bij je triggeren op dat stuk waar dat bij een tweelingziel veel minder is. Dit is wel gelijk waarom we zoveel kunnen groeien binnen een tweelingvlamrelatie, omdat triggers pijn naar boven halen en pijn moet boven komen om te kunnen helen.

Tweelingvlammen ontstaan in principe hetzelfde als tweelingzielen en dat is door veel energie met elkaar te delen. Vanwege het grote verschil in energie is er vaak sprake van een aantrekkingskracht en zo ontstaat er romantische liefde. De liefde tussen tweelingvlammen is oprecht en alhoewel het een grote uitdaging kan zijn, kan een tweelingvlamrelatie ook erg mooi zijn. Tweelingvlammen daar kunnen we er meerdere van hebben terwijl we altijd maar één tweelingziel hebben. Hoewel tweelingvlammen ook in ons energieveld aanwezig zijn is dat vaak in mindere mate dan bij tweelingzielen. Ook is de liefde die hierbij gepaard gaat minder groot en dat betekent dat de energie van de ander anders aanvoelt in ons energieveld dan bij tweelingzielen. Tweelingzielen kunnen bijvoorbeeld wanneer ze spiritueel zijn allerlei vormen van telepathisch contact hebben omdat hun liefde poorten doet openen.

Toch is een tweelingvlamrelatie zeker de moeite waard en het kan zelfs zo zijn dat je tweelingvlam uiteindelijk uitgroeit tot je tweelingziel. De meeste zielen kiezen er niet direct voor om een tweelingziel te nemen maar wachten hier een tijd mee. Tweelingvlamconnecties ontstaan als het ware vanzelf door de energie-uitwisseling, waar bij een tweelingzielconnectie altijd wordt besloten om tweelingzielen te worden. Hier is meer voor nodig dan alleen energie-uitwisseling, er dient namelijk ook een bepaald niveau van liefde te worden bereikt tussen de zielen. Zo kan het zijn dat er gedurende vele levens zoveel liefde groeit tussen tweelingvlammen dat zij uiteindelijk besluiten om tweelingzielen te worden. Vaak zijn zij hier wel “geschikt” voor omdat hun energieën zo sterk van elkaar verschillen.

Tweelingvlamconnecties zijn veel voorkomend en dienen we vaak eerst uit te werken voordat we samen kunnen komen met onze tweelingziel. Het zijn vaak stormachtige relaties waar we op de één of andere manier maar niet uit lijken te kunnen stappen terwijl we voelen dat deze eigenlijk niet goed voor ons is. Dat niet goed voor ons gevoel is vrij subjectief want vanuit het perspectief van de ziel zijn deze relaties vaak enorm helend en is het dus ook niet voor niks dat we ze aan trekken. Wanneer je het gevoel hebt in zo’n relatie te zitten, bedenk je dan goed dat deze relatie in de eerste plaats dient om pijn te helen waardoor jij verder kan groeien. Door hier bewust naar te kijken en te onderzoeken waar die pijn zit, geef je jezelf de mogelijkheid om deze relatie te ontgroeien of om vanuit meer liefde verder te gaan met elkaar. Want elke keer wanneer je pijn heelt binnen een tweelingvlamconnectie zal de liefde tussen de vlammen verder groeien.

 

Tweelingstralen

Tweelingstralen ontstaan altijd vanuit dezelfde zielenfamilie, ook wel straal genoemd. Net zoals bij tweelingzielen ontstaan tweelingstralen over tijd. Waar de samenkomst bij tweelingzielen heel erg gericht is op de man-vrouw dynamiek en dan bedoel ik eigenlijk het in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf door middel van een liefdesrelatie, gaat het bij tweelingstralen om iets heel anders. Tweelingstralen kiezen ervoor om zich te verenigen als energetische tweelingen door een gedeelde missie. Om deze reden ontstaan tweelingstralen ook altijd uit dezelfde straal, omdat leden van dezelfde zielenfamilie altijd een soortgelijke missie hebben. Echter kan hier onderling nog best wat verschil tussen zitten daar de kwaliteiten van ieder lid van de zielenfamilie wel van elkaar verschillen. In de basis hebben zij dezelfde energie en ook veel dezelfde kwaliteiten, toch zijn ze allemaal individuen met hun eigen gaven en talenten waar een missie op maat bij past.

Tweelingstralen lijken vanaf hun ontstaan al zeer veel op elkaar en daarom krijgen zij vanaf het begin af aan al een gelijke zielentaak. Een zielentaak zou je kunnen zien als de overkoepelende missie waarmee de ziel besluit zijn bijdrage aan de aarde te leveren. Zo’n taak hebben we als ziel allemaal, deze is al ontstaan wanneer we voor het eerst naar de aarde afdaalden en alle missies waarmee we onze volgende levens ingaan worden daar op aangepast.

Wanneer twee zielen tweelingstralen besluiten te worden nemen zij dat heel serieus. Het is niet niks wanneer een ziel besluit zoveel energie met een andere ziel te delen dat beide energievelden zich met elkaar gaan vermengen. Dit is een band die altijd voort zal blijven bestaan en die voor de mens met ieder leven voelbaar is.

Het ontstaan van tweelingstralen gaat in principe hetzelfde als met tweelingzielen, namelijk door zoveel energie met elkaar te delen dat er een samensmelting plaatsvindt van de energielichamen. Het grote verschil is echter dat dit bij tweelingzielen alleen op aarde gebeurt en dat dit bij tweelingstralen ook via een andere weg kan. Omdat de band bij aankomende tweelingstralen al zo sterk is, omdat zij uit dezelfde zielenfamilie komen, gebeurt het vaak dat twee zielen niet lang willen wachten om daadwerkelijk tweelingstralen te worden. De ziel gaat er dan zelf voor zorgen dat er over afstand al heel veel energie gedeeld wordt. Dit kan razend snel gaan omdat de energieën van beide zielen (en ook mensen) zo gelijk zijn dat zij veel meer energie kunnen uitwisselen zonder zichzelf te verliezen. Bij tweelingzielen is dit heel anders omdat we juist vaak een ziel met een hele andere energie dan die van ons uitkiezen om tweelingzielen mee te worden. In dat geval is het belangrijk dat de energie uitwisseling een stuk langzamer gaat. Zo kost het voor tweelingzielen vele levens voordat zij daadwerkelijk tweelingzielen zijn en kan dit bij tweelingstralen al binnen één leven plaatsvinden.

Wanneer twee zielen besluiten tweelingstralen te worden doen ze dit met name zodat zij nog krachtiger kunnen worden in hun energie. Bij energie-uitwisseling is er nooit sprake van energieverlies en daarom worden tweelingstralen alleen maar versterkt in hun energie. Doordat hun energie zo nauw verbonden is aan hun zielentaak zullen zij deze nog beter kunnen gaan uitvoeren. Dit is de voornaamste reden waarom twee zielen besluiten tweelingstralen te worden. Dat gezegd hebbende kiezen tweelingstralen er wel vaak voor om een gezamenlijke missie te nemen voor hun levens op aarde. Op persoonlijk vlak kan deze missie anders zijn maar hun missie voor de aarde zal vaak hetzelfde zijn of heel veel parallellen hebben. Ook hierin valt een winst te behalen omdat het nou eenmaal makkelijker is om een missie met z’n tweeën uit te voeren dan alleen.

Tweelingstralen zijn een stuk zeldzamer dan tweelingzielen of tweelingvlammen en komt eigenlijk alleen bij erg spirituele zielen voor. Dit heeft niks te maken met privileges of een verschil in groei en ontwikkeling maar mag je meer zien als een noodzaak. Spirituele zielen, zeker degenen die erg krachtig energiewerk kunnen doen, hebben het nodig om een zo sterk mogelijk lichtlichaam te hebben. Wanneer een andere, gelijke ziel zich bij je voegt maakt dat je lichtlichaam veel krachtiger en zo wordt het uitvoeren van je zielentaak een stuk makkelijker. Bij mindere spirituele zielen zijn vaak andere dingen van belang, zij hebben vaak vooral baat bij het integreren van energieën die ze zelf niet zo sterk hebben. Soms hebben minder spirituele zielen al een erg sterk lichtlichaam maar hoeven zij hier simpelweg niet zoveel gebruik van te maken voor hun zielenopdracht. Wanneer deze zielen besluiten zich spiritueel meer te gaan ontwikkelen, want dat kan natuurlijk altijd, is het goed mogelijk dat zij later alsnog besluiten een tweelingstraal te zoeken. Voor de zeer spirituele zielen geldt dat zij dit meestal zo snel mogelijk doen.