Orakel tekeningen

De orakel tekeningen die ik maak kan je zien als boodschappen uit de wereld van Spirit. Als mystieke en symbolische raadgevers.Ze komen door in afstemming op jouw ziel, je Hoger Zelf, je gidsen, krachtdieren of andere helpende krachten uit de lichtwereld. Ze worden vergezeld van een toelichting of boodschap.Voor alle orakel tekeningen kan je eventueel vooraf een thema of een wens inbrengen. Dit neem ik dan mee als uitgangspunt.

Het orakel heeft de kracht te spiegelen wat er in de kern en de verborgen lagen echt speelt en leeft ~ voorbij de lagen van conditionering, ego en verwachtingen. Deze vorm heeft voor mij een pure aard, die sterk tot hogere bewustzijnslagen, de intuïtie en het gevoel spreekt. Het creëert daar opening en stroom, zodat de antwoorden ook uit jouzelf kunnen komen.Tevens heeft het orakel de kracht heden, verleden en toekomst positief te sturen en weer terug te leiden naar heelheid. Door de sterke bronafstemming van waaruit het ontstaat, en de aanwezige invloed van engelen, kunnen de orakeltekeningen ook dienen als kleine interventies op je pad. Die je zo nodig weer in de voor jou juiste frequentie, ontwikkeling en richting brengen.


Zielsorakel-tekening
Een zielscode tekening op A4 formaat met toelichting. Met aanwijzingen en speerpunten omtrent je ziel, je zielepad, hulpbronnen uit de lichtwereld, je missie en/of (sterren)oorsprong. Je kan het zien als een persoonlijke orakelkaart. Het uitgangspunt is dat het een herinnering en wegwijzer mag zijn voor wie en wat je in wezen bent en wat je hier op aarde en in dit leven komt doen.Het is een mooi cadeau om aan jezelf (of een ander) te geven. Om je inzicht of inspiratie te brengen, en om het licht wat in jou schijnt verder aan te wakkeren. Ook kan het via de verbeelding en tastbaarheid van de tekening je zielelicht extra bedding geven.Prijs: €65,-

Zielsorakel-tekening Sandy

Zielsorakel-tekening Diane

Zielsorakel-tekening Taner


Liefdesorakel-tekening
Een tekening op A4-formaat afgestemd op de soulmate of tweelingzielen liefde die besloten ligt in je hart en ziel. Het uitgangspunt is om iets over de kern van de verbinding in gevoel over te brengen.
De tekening komt met een toelichting.
Er kan bijvoorbeeld informatie doorkomen over sterrenbewustzijn verbonden met deze verbinding, over een gezamenlijke missie, gedeelde zielswortels of groei- en ontwikkelingspunten.
Prijs: €65,-

Liefdesorakel-tekening Marlon


Lichtkind orakeltekening

Er zijn steeds meer bijzondere kinderen op aarde afkomstig uit hoge en ver ontwikkelde sferen. Zij zijn naar de aarde gezonden uit pure goedheid; hebben zelf geen karma om af te leggen, geen aardse lessen om te leren. Ze komen om te ervaren vanuit de lichtheid en vreugde van hun wezen en om de aarde te herstellen in haar natuurlijke overvloed en evenwicht.
Ze helpen de mensen en alles om hen heen eraan te herinneren wie wij werkelijk zijn, wat liefde werkelijk is, en wat leven in verbinding met de bron is.

Misschien ben je ouder van zo’n lichtkind en zou je graag meer inzicht willen over de oorsprong van jouw kind en wat de boodschap is die zij of hij meedraagt. Of ben je benieuwd naar de lessen en groei die je kind jou als ouder (onbewust) meegeeft of hoe je hem/haar het beste kan ondersteunen.
Een lichtkind orakeltekening is dan een mooi cadeau voor je kind en voor jezelf als ouder.
De orakeltekening bevat symboliek, aanwijzingen en energie verbonden met hun prachtige ziel en de boodschap die ze over willen brengen.
De tekening wordt gemaakt op A4-formaat en vergezeld van een toelichting.
Prijs (tijdelijk ter introductie): €55,-