Orakel tekeningen

De orakel tekeningen die ik maak kan je zien als boodschappen uit de wereld van Spirit. Als mystieke en symbolische raadgevers.Ze komen door in afstemming op jouw ziel, je Hoger Zelf, gidsen of andere helpende krachten uit de lichtwereld. Ze worden vergezeld van aanwijzingen of een korte boodschap, beschreven op de achterkant van de tekening (of extra bijgevoegd).Voor alle orakel tekeningen kan je vooraf een specifieke vraag of een thema inbrengen. Dit neem ik dan mee als uitgangspunt.

Het orakel heeft de kracht te spiegelen wat er in de kern en de verborgen lagen echt speelt en leeft ~ voorbij de lagen van conditionering, ego en verwachtingen. Deze vorm heeft voor mij een pure aard, die sterk tot hogere bewustzijnslagen, de intuïtie en het gevoel spreekt. Het creëert daar opening en stroom, zodat de antwoorden ook uit jouzelf kunnen komen.Tevens heeft het orakel de kracht heden, verleden en toekomst positief te sturen en weer terug te leiden naar heelheid. Door de sterke bronafstemming van waaruit het ontstaat, en de aanwezige invloed van engelen, kunnen de orakeltekeningen ook dienen als kleine interventies op je pad. Die je zo nodig weer in de voor jou juiste frequentie, ontwikkeling en richting brengen.


Orakel-tekening via gids
Een tekening van één van je gidsen of dierengidsen, met een korte boodschap.De tekening komt op A5 formaat.Prijs: €35,- 


Orakel-tekening via Hoger Zelf
Een verbeelding van (een facet van) je Hoger Zelf, met een korte boodschap.De tekening komt op A5 formaat.Prijs: €35,-


Orakel-zielstekening
Een zielscode tekening op A4 formaat, waarbij ik op de achterkant aanwijzingen en speerpunten omtrent je ziel, je zielepad, missie en/of (sterren)oorsprong schrijf. Je kan het zien als een persoonlijke orakelkaart. Het uitgangspunt is dat het een herinnering en wegwijzer mag zijn voor wie en wat je in wezen bent en wat je hier op aarde en in dit leven komt doen.Het is een mooi cadeau om aan jezelf te geven. Om je inzicht of inspiratie te brengen en het licht wat in jou schijnt verder aan te wakkeren. Ook kan het via de verbeelding en tastbaarheid van de tekening je zielelicht extra bedding geven.Prijs: €55,-


Het Orakel archetype

Readen of channelen kan misschien verwant voelen aan het begrip orakel, de essentie van deze energie zou ik echter toch anders omschrijven.Een orakel is voor mij in diepste wezen een spiegel voor waarheid. Als orakel ben je niet aan het werk om de energie of blauwdruk van een ander te lezen, hier informatie uit op te halen of een heldere interpretatie op te doen, je bent een afspiegeling van de zuivere bron die iemand een blik geeft in zijn of haar diepste waarheid. Dit kan een waarheid zijn die nog veel pijn of angst draagt, het kan een toekomstig pad zijn of iemands zuivere, liefdevolle kern of grootste potentie. Wat het ook is, het orakel oordeelt niet maar toont wat gezien wil worden. Hoewel het altijd vanuit de zuivere kracht van liefde werkt, kan iemand er soms een heel stuk meer aan hebben iets van z’n demonen te zien dan van z’n kwaliteiten. Het orakel liegt niet en laat als het ware de kortste route terug naar de bron zien. Hoewel er veel zachtheid en liefdevolle dienstbaarheid in de essentie van dit archetype zit, dient waarachtige en zuivere afspiegeling het hoogste doel en krijgen mensen dus een beeld wat daar trouw aan is en niet altijd aan wat ze graag zouden willen zien of horen. Dit kan zeer zeker ook kwetsbaar maken, omdat lang niet iedereen gevoelsmatig openstaat voor het ontvangen van zijn of haar waarheid. Een goede en sterke verbinding met de zuivere energie van het orakel is belangrijk om zuiver te blijven en je niet te laten misleiden door de behoeftes van een ander of je eigen behoefte om te plezieren. Voor eigen pijn en ego-stukken is geen ruimte wanneer je een zuiver en krachtig orakel wilt zijn, dit vertroebelt de spiegelfunctie die je hebt.Niet alleen personen kunnen een beroep doen op de gave van een orakel, iedere energie of levensvorm kan in deze spiegel kijken. Vaak hebben orakels een hele nauwe afstemming op collectieve stromen en kunnen zij bijvoorbeeld goed voorspellingen of inzichten geven over grootschalige gebeurtenissen of tendensen.Dit is waar het licht van het orakel in onze tijd heel waardevol in kan zijn. Hij of zij is als een profeet die zuiver (onder)stromingen in de samenleving weer kan geven en het licht van hoop en verandering kan verkondigen.Bij profeten denken we misschien snel aan bijbelse figuren die door het licht van de heilige geest boodschappen van God doorgaven. Profetie kent echter ook een veel modernere vorm die voor ons misschien wat makkelijker is om mee te levelen of identificeren. Goede voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld (protest)zangers die via hun muziek een stem geven aan iets groters wat speelt in onze wereld dan slechts de eigen beslommeringen of geluk. Ook cabaretiers die sociaal geëngageerd spreken en de samenleving wakker willen schudden dragen een profetische kwaliteit.Waar het licht van het orakel zich in onderscheidt ten opzichte van deze bovengenoemden, is dat het een mystiekere en spirituele kracht bezit. Het beeld van het orakel wordt veelal geassocieerd met bovennatuurlijke of niet alledaagse gaven. Het is ongrijpbaarder en min of meer omgeven door sluiers van geheimzinnigheid. Dit is belangrijk omdat het zich hiermee verheft boven het alledaagse. Dit heeft uiteraard niks te maken met een opgeblazen of een uit balans zijnde ego, maar is onderdeel van de archetypische zielsenergie en draagt daarmee dus bij aan het grote geheel. Het orakel maakt zich zo kenbaar en zorgt ervoor dat wij als mensen weten dat we daar terecht kunnen voor raad die dieper gaat dan de oppervlakte en voor ons een brug kan zijn met de zuivere bron en de wereld achter de sluiers van illusie.Zoals altijd zijn er ook valkuilen die we als mens tegen kunnen komen wanneer dit archetype bij ons fundament hoort maar we hier nog niet helemaal goed mee in verbinding staan en/of onbalans op kennen. Door de hele sterke spiegelfunctie kan je je als een slaaf van de energieën van je omgeving voelen. Hoewel de spiegelfunctie dus een grote kracht is, kan het ook je allergrootste handicap zijn wanneer je er niet bewust van bent en je niet weet hoe deze te gebruiken. Hier ben je vatbaar voor zo lang je de omvang en volledigheid van het licht van dit type niet omarmd hebt. Wanneer je dit wel doet, zal je kunnen leven vanuit de kracht van dit wezen en de bescherming ontvangen die je nodig hebt om je taak uit te dragen.©️ Judith Loeffen, 2020