Soul retrieval

Een soul retrieval bij mij staat vooral ten dienste van de Nieuwe Aarde en de belichaming van je Nieuwe Menselijkheid.
Het doel is om meer van de ziel te gaan belichamen, zodat je aangestuurd gaat worden vanuit je licht (in plaats van ego, pijn of energieën van buitenaf) waardoor het leven vloeiender, waarachtiger ~bezielder~ kan worden.
Het uitgangspunt daarbij is te integreren wat voor nu het meeste bijdraagt aan jouw verdere weg van heling, je welzijn en het in zicht en tot uiting brengen van jouw potentieel.
Soms zal dit inhouden dat we het verleden in reizen en een deel van je ziel integreren waar je van afgescheiden bent geraakt in vorige levens. Soms zullen we verder de toekomst en het Universum in reizen om een zielsdeel te integreren wat nu ~in deze aardse incarnatie~ belichaamd mag worden.

Er zijn twee vormen van soul retrieval mogelijk. Beiden hebben hetzelfde uitgangspunt; heling en integratie van de ziel. Alleen de werkwijze verschilt van elkaar.

• Bij de ‘klassieke’ vorm werk ik aan herstel en heelwording van je ziel tijdens een ingeplande sessie. Deze sessie vindt plaats op afstand op een vooraf afgesproken tijd zodat je om die tijd rust kan houden zodat de energieën goed hun werk kunnen doen. Je ontvangt van de soul retrieval een verslag in de vorm zoals het doorkomt. Dit kan de ene keer concreter en beknopter, de andere keer mystieker van vorm zijn. 
Deze ontvang je over het algemeen met een paar dagen via de mail.

• De tweede mogelijkheid verloopt via een schildering. De heling en integratie van je ziel vindt plaats tijdens het schilderproces. We hoeven hiervoor dan ook geen afspraak te maken.
Ik werk op een canvas van circa 20×20 cm (tenzij anders gewenst). Op het doek verbeeldt zich een reflectie van je ziel of nieuw geïntegreerde zielsdeel. Je ontvangt bij het schilderij tevens een beknopt overzicht van mijn bevindingen over de kern, oorsprong en kwaliteiten van dit zielsdeel en hoe dit lichtdeel je kan helpen op je verdere pad.
Omdat deze vorm nog meer is afgestemd op de energieën van de Nieuwe Tijd heeft het als voordeel dat het wat verfijnder werkt en ik makkelijker toegang krijg tot hogere delen van je ziel en overziel, waardoor ik de verbinding daarmee kan herstellen. Voor jezelf kan deze wijze als extra voordeel hebben dat de integratie en nawerking van de soul retrieval wat soepeler verloopt.

• Prijs ‘klassieke’ soul retrieval: €95,-
• Prijs soul retrieval via schildering: €155,-Soul retrieval portret voor MirjamSoul retrieval portret voor IreneSoul retrieval portret voor SimoneSoul retrieval portret voor Karina

Let op: Alle sessies vinden alleen plaats op afstand!
Voor alle readings, healings, activaties etc. vraag ik om een heldere en recente foto, zodat ik me goed op je ziel en energie kan afstemmen.