Soul retrieval

De mate van verankering van de ziel in het lichaam verschilt per persoon. Bij hoog sensitieve mensen is het bijvoorbeeld zo dat de ziel als het ware wat losser in het lichaam zit. Ervaren zij pijn, ongemak of onveiligheid dan is de ziel snel geneigd zich terug te trekken totdat de situatie verbetert. Dit is dus een situatie die kan fluctueren gedurende de dag. Echter (b)lijkt dat met name bij zeer gevoelige mensen er ook altijd een deel van de ziel zich permanent heeft terug getrokken. Veel hooggevoeligen hebben te maken met verloren zielsdelen. Dit is niet altijd erg of een zeer groot gemis, maar in sommige gevallen wel en kan het van grote waarde zijn wanneer een zeker zielsdeel zich weer bij je voegt.   
De ziel kan zich vaak weer goed / beter in het lichaam voegen als de persoon in kwestie meer zijn plek op aarde heeft gevonden, maar dit kan in sommige gevallen een aanzienlijke tijd duren en dan kan hulp hierbij erg welkom zijn. Wanneer de ziel niet volledig in het lichaam is verankerd kan dit voor verscheidene ongemakken en uitdagingen zorgen. Je kan bijvoorbeeld het gevoel hebben niet volledig aanwezig te zijn, moeite hebben met aarden, niet bij kwaliteiten en vermogens kunnen die van nature wel bij je horen. Ook kan je kampen met fysieke klachten of verslavingsproblematiek, erg in verdriet blijven hangen en het moeilijk vinden echt iets neer te zetten in de wereld.

Soul retrieval is eigenlijk een term uit het Sjamanisme waarbij de focus ligt op het terughalen van verloren zielsdelen vanuit vorige levens. Zonder per se diep vorige levens in te duiken, is dit wat ik ook doe met zielsdelen die je mist maar wel van grote waarde voor je kunnen zijn. Dit kunnen delen zijn die verloren of versnipperd zijn geraakt door nare ervaringen in vorige levens. Maar het kunnen ook delen zijn waarvan je tot dusver nog niet in staat was om ze te belichamen omdat je trilling dit nog niet toeliet of er nog geen ruimte voor was binnen je energetische systeem. Deze delen kunnen geleiding, heling of de juiste bedding nodig hebben om zich weer in het aardse lichaam / veld te voegen. Dit doe ik via een eenmalige sessie op afstand, hiervoor plannen we een afspraak in omdat het wel goed is om rust te houden wanneer ik bezig ben.
Over het algemeen zal betreffend zielsdeel(en) zich hierna niet meer permanent terugtrekken, mocht er echter sprake zijn van veel trauma en onveiligheid binnen de huidige levenssituatie dan is dat wel mogelijk. Een aanvullende vorm van therapie of traumaverwerking kan dan raadzaam zijn.

Positieve effecten van een soul retrieval kunnen zijn:
• Het wordt makkelijker om te aarden en je plek in de wereld te vinden.
• Dat je je completer, krachtiger en levenslustiger gaat voelen.
• Het wordt makkelijker dingen neer te zetten in de wereld.
• Gevoelens van onbehagen en een dieper gevoel van heimwee kunnen verminderen of verdwijnen.
• Toegang tot kwaliteiten en vermogens die van nature bij je horen, inclusief je zelfhelend vermogen. 
 Gemakkelijker je verdriet of boosheid een plek kunnen geven.

Een soul retrieval vindt plaats op afstand. Dit is geen obstakel omdat ik werk via het energetisch lichaam en hierbij speelt afstand geen rol.  Na afloop van de sessie ontvang je een verslag van mijn bevindingen.
In de regel ontvang ik alleen de informatie die op dat moment dienend is voor jou en je proces en om die reden kan een verslag bij de één uitgebreider zijn dan bij de ander.