Verwerkelijking via dromen

Blog

Eerste deel van 2 delen over de kracht van dromen, de maan en de vrouwelijke energie…

Wellicht dat meerdere van jullie merken dat de intensiteit van je dromen aan het toenemen is. Afgelopen jaren kenmerkten mijn dromen zich nog voornamelijk door het verwerken van oude pijn en herinneringen en een behoorlijke blootstelling aan collectieve angst en onderdrukte energie met als gevolg veel nachtmerries en nachtelijke energetische aanvallen. De laatste week(en) merk ik een shift hierin op waarbij mijn dromen een andere lading lijken te hebben gekregen.

Ik merkte al dat mijn begeleiding uit de lichtwereld me steeds direct na een droom toelichtte waar deze naar verwees zodat de betekenis ervan me niet zou ontgaan.Vandaag vertelden ze mij ‘jij bent een dromenmeisje’. Nou wist ik dat al wel, maar dat verwees voor mij altijd naar de kracht van fantaseren en (dag)dromen en hoe deze een krachtige manifestatie en transformatie tool kan zijn. Dat nachtelijke dromen hier ook een grote rol in kunnen spelen had ik nog geen weet van.

Dromen zijn voor iedereen portalen naar andere werelden. Wat je ook zou mogen vertalen als andere dimensies of bewustzijnslagen. Dit kunnen lagere bewustzijnslagen zijn zoals het onderbewuste, maar ook hogere bewustzijnslagen zoals die van de (zuivere) ziel of het hoger zelf. Dromen zijn zeer dienend om informatie uit het onderbewuste, wat daarmee nog een mate van onderdrukking kent, naar boven te halen en meer in het bewuste te brengen. Zo wordt er een stukje oude opgeslagen informatie verwerkt waardoor er meer zicht op komt en het een mate van stuurloosheid verliest waardoor we zelf meer in controle komen over ons leven. Er is dan namelijk weer een stukje informatie opgelicht waar we voorheen sterk onderhevig aan konden zijn omdat deze informatie een patroon in gang zet waar we eigenlijk niet (langer) bij gebaat zijn. Een stukje vrijheid (licht) gewonnen dus.

Nou speelt er zich nog veel meer af in onze slaap dan alleen het verwerken van oude pijn en herinneringen. Zo gaat de ziel op reis voor oa heling of hereniging met belangrijke, liefdevolle zielsconnecties. Dit kunnen zowel zielen zijn die momenteel ook als mens op aarde zijn geïncarneerd, maar het kunnen ook zielen of andere lichtwezens zijn levend in andere vormen, rijken of planeten. Omdat veel van onze beschermingsmuren wegvallen tijdens onze slaap kunnen we veel dichter komen bij de eenheid van ons ware zijn en zo toegang krijgen tot meer van onze ware natuur en de mogelijkheden die deze bevat.

De kracht van dromen zit ‘m dus sterk in het niveau van eenheid waarbinnen gewerkt kan worden. Wat in de dagelijkse realiteit door afstand en andere muren van afscheiding heel ver weg kan lijken, kan in dromen moeiteloos overbrugd worden. Zo kunnen via dromen mensen, gaven en toekomstplannen gemakkelijker in je leven worden gemanifesteerd.

Een voorbeeld: Wanneer je wakker niet in staat denkt te zijn te communiceren met opgestegen meesters of engelen, kan je tijdens nachtelijke dromen maar zo boodschappen van dezen ontvangen. Dit kan een signaal zijn dat dit wel binnen je vermogen ligt maar er eerst nog wat nodig is om hier ook echt bij te kunnen. Er kunnen blokkades in de weg zitten die eerst nog opgeruimd moeten worden. Maar het kan ook dat de afstemming die nodig is om deze communicatie tot stand te brengen eerst nog meer dient te verankeren in je systeem. Je dromen kunnen hierbij als brug dienen om deze communicatievorm, die veel te maken heeft met het herkennen en vertalen van specifieke frequenties, verder te verankeren.

Via deze weg kan er veel meer tot je beschikking komen omdat je in droomstaat toegang krijgt tot het bewustzijn en de frequenties die daarvoor nodig zijn. Wanneer je deze dromen (semi)bewust kan beleven kunnen deze frequenties en verbindingen beter worden opgeslagen zodat het uiteindelijk in je dagelijks leven vorm kan krijgen.

Zo vermoed ik dat we naar een tijd toe zullen gaan waarin veel meer van de belangrijke zielsconnecties in ons leven zich eerst zullen aandienen in onze dromen voordat ze daadwerkelijk in levende lijve ons pad komen verrijken. Afstanden (letterlijk in kilometers of meer figuurlijke vorm) zullen zo overbrugd gaan worden omdat tijdens nachtelijke dromen het werk gedaan zal worden wat nodig is om ons zieleplan in al haar glorie te verwerkelijken.

De boodschap die me wordt meegeven is om vooral bewust te zijn van wat onze dromen ons willen vertellen. Hoe meer je het werk uit je dromen naar de oppervlakte kan halen en in je bewustzijn kan brengen des te makkelijker de manifestatie en uiteindelijke realisatie kan ontstaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *